We Francji w ubiegłym roku rolnictwo ponownie było jednym z sektorów o największych problemach gospodarczych pod względem niepowodzeń przedsiębiorstw. Wynika to z rocznego bilansu urzędu gospodarczego Altares,

We Francji w zeszłym roku 55 175 firm było w trakcie procesu zapobiegania niewypłacalności, w procesie restrukturyzacji lub likwidacji. Było to o 4,6 proc. mniej niż przed rokiem.

W rolnictwie w ub.r.1 554 firmy złożyły wniosek o upadłość, wobec 1 416 przypadków 2016 r., co oznacza wzrost o 9,7 proc. Szczególnie duża liczba bankructw odnotowały gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą toczyło się wobec nich 725 postępowań upadłościowych. W porównaniu do 2016 r. Był to wzrost o 18,9 proc. W produkcji roślinnej odnotowano wzrost bankructw o 5,2 proc. do 584, podczas gdy w łowiectwie, rybołówstwie i leśnictwie ich liczba spadła o 2,4 proc. do 245 przypadków.

W pozostałej części gospodarki bankructwa szczególnie dotknęły przemysł spożywczy. Podczas gdy liczba bankructw w innych branżach spadła o 4,7 proc. w przemyśle spożywczym wśród producentów pieczywa i ciasta wzrosły o 1,8 proc., a w pozostałych przedsiębiorstwach w tym sektorze o 2,9 proc.

Sytuacja jest podobna w handlu. W 2017 r. bankructwa w handlu detalicznym i hurtowniach żywności wzrosły odpowiednio o 9,5 proc. i 2,7 proc.