Odnotowuje się jednak pewne opóźnienia, będące skutkiem nie do końca korzystnego przebiegu warunków pogodowych dla upraw zbóż ozimych. Wczesną zimą we Francji wystąpiła wilgotna pogoda co spowodowało nasycenie gleb wodą w wielu rejonach kraju. Obecnie pewnym problemem są przymrozki - podała FAMMU/FAPA.

Według FranceAgriMer, około dwóch trzecich zasiewów pszenicy ozimej (66 proc.) znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej kondycji. Rok wcześniej odsetek ten był w zbliżonej wysokości - 67 proc.

W przypadku jęczmienia ozimego ocena wygląda podobnie - 67 proc. zasiewów jest w dobrej i bardzo dobrej kondycji. Oznacza to sporą poprawę w porównaniu do 55 proc. rok temu.
Dla pszenicy twardej (durum) oceny dobre i bardzo dobre wystawiono dla 56 proc. upraw. Jest to również sporo więcej w stosunku do ubiegłorocznego wyniku - 46 proc.

Niemniej jednak nasilają się obawy o kondycję zbóż w warunkach przedłużającej się zimnej pogody. Według ekspertów francuskiego instytutu INRA, jeśli niekorzystne warunki pogodowe utrzymają się jeszcze po połowie kwietnia br., to można sie spodziewać strat w plonowaniu zbóż w wysokości 5-6 proc.