Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., na WGT S.A. można było zauważyć lekką tendencję wzrostową cen zbóż.

W portach za pszenicę o zawartości białka 14 proc. płacono 880-890 zł/t, za pszenicę 12,5 proc. po 865-875 zł/t, pszenżyto po 780-790 zł/t, żyto paszowe po 700-740 zł/t i kukurydzę suchą po 725-730 zł/t, jęczmień paszowy po 820 zł/t i owies po 700-710 zł/t.

Ceny w skupie ceny lekko rosły. Za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. z magazynu płacono 810-860 zł/t, o zawartości białka 12,5 proc.- 785-840 zł/t, pszenica paszowa kosztowała 770-820 zł/t, pszenżyto 730-750 zł/t, żyto konsumpcyjne 680-750 zł/t, żyto paszowe 650-710 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 800-850 zł/t, jęczmień paszowy 750-800 zł/t, kukurydza sucha 700-740 zł/t, kukurydza o wilgotności 30 proc. 480-530 zł/t, owies konsumpcyjny 700-750 zł/t i owies paszowy 600-700 zł/t.

Na WGT odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 800-850 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 790-850 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 800-850 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 750-790 zł/t. Kupujący było mniej więcej tylu samo, co sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 730-760 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 660-780 zł/t. Dominowali sprzedający.

Żyto paszowe oferowano po 650-750 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 650-720 zł/t. Kupujących więcej niż sprzedających.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 800-820 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 790-820 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 750-780 zł/t. Kupujący było więcej niż sprzedających.

Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 680-720 zł/t.

Owsa konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego 720-800 zł/t.  

Owsa paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli za niego zapłacić po 590-620. zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 670-720 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 660-700 zł/t. Sprzedających było więcej.

Kukurydza mokra nie była oferowana, a kupujący poszukiwali jej po 450-510 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie trwa od 2-3 tygodni korekta w górę cen pszenicy konsumpcyjnej i paszowej. Kończą się zakupione poprzednio zapasy. Młyny płacą za pszenicę konsumpcyjną do 850 zł/t.

Cena kukurydzy z magazynu wynosiła 650-700 zł/t. Jęczmień z magazynu 750 zł/t  800-830 zł/t. Pszenica paszowa kosztowała 820-830 zł/t, cena pszenicy konsumpcyjnej z dostawą wynosiła 840 zł/t. Ceny pozostałych zbóż  również lekko wrosły.