Jak mówi Andrzej Bąk analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w ubiegłym tygodniu ceny zbóż spadły na giełdach po obu stronach Atlantyku. Umocnił się też złoty w stosunku do euro. Spowodowało to spadek: opłacalności eksportu zbóż i cen zbóż w portach. W ubiegłym tygodniu pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 12,5 proc. kosztowała 780 zł/t, a o zawartości białka 11,5 proc.- 740 zł/t. Średnie ceny pszenicy konsumpcyjnej w głębi kraju wynosiły dwa tygodnie temu 740-745 zł/t, a w ubiegłym tygodniu spadły do poziomu 730 zł/t.

Na WGT S.A. oferowano pszenicę konsumpcyjną po 720-780 zł/t, a kupujący chcieli za nią zapłacić 620-760 zł/t. Pszenica paszowa była zgłoszona do sprzedaży po 600-700 zł, a kupujący skłonni byli zapłacić 590-700 zł/t. Liczba kupujących i sprzedających była podobna.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 490-550 zł/t, a kupujący chcieli za nie płacić 500-540 zł/t. Żyto paszowe zgłoszono do sprzedaży po 500-530 zł/t, a chętnych do zakupu nie było. Liczba zainteresowanych zakupem i sprzedażą żyta konsumpcyjnego była mniej więcej równa.

Jęczmień oferowany był po 620-630 zł/t, kupujący chcieli za niego zapłacić 600-650 zł/t. Zdecydowanie więcej było kupujących niż sprzedających jęczmień.

Pszenżyto oferowano po 510-550 zł/t, a jedyna oferta kupna wynosiła 510 zł/t.

Kukurydza była zgłoszona do sprzedaży po 550-650 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić z nią 510-550 zł/t. Sprzedających było dwa razy więcej niż kupujących.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, ceny zbóż w ubiegłym tygodniu spadły. Pszenica paszowa kosztował 600 zł/t, a kukurydza po 500-520 zł/t.

Zdaniem Brunona Skalskiego z Giełdy Rolpetrol, na rynku zbóż można zaobserwować spadek cen i zmniejszenie liczby transakcji. Pszenica paszowa odbiór na południu kraju oferowana była po 620 zł/t plus VAT. Kukurydza z odbiorem w gospodarstwie oferowana była po 520-550 zł/t. Za żyto konsumpcyjne żądano od 490 zł/t u producenta i 560 zł/t z dowozem. Pszenicę konsumpcyjną można było nabyć u producenta po 650-700 zł/t w zależności od zawartości białka.