Jak mówił Andrzej Bąk analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A,  na światowych rynkach zbożowych panuje stabilizacja przy niskich cenach, co jest konsekwencją stosunku kursu euro do dolara.

 Jednak nad rynkami wisi ryzyko pojawienia się m.in. kukurydzy i pszenicy z Argentyny zmagazynowanej dotychczas przez rolników. Niedawne wybory prezydenckie w tym kraju wygrał kandydat mający w programie obniżenie ceł eksportowych. Spodziewana jest też dewaluacja waluty w tym kraju. Argentyńskie płody rolne powinny pojawić się na międzynarodowych rynkach najwcześniej w połowie grudnia.

W polskich portach ceny skupu pszenicy zawierającej 12,5 proc. białka w wynosiły dwa tygodnie temu 705-720 zł/t, obecnie 720-730 zł/t. Cena skupu pszenicy wysokobiałkowej o zawartości białka 14 proc. w tym czasie nie zmieniła się i wynosiła od 740 -750 zł/t.

Na rynku krajowym w ciągu ostatnich dwóch tygodni cena skupu kukurydzy wzrosła z 630-670 zł/t do 650-650 zł/t

Na WGT S.A. pszenicę konsumpcyjną oferowano po 700-770 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić za nią 650-700 zł/t. Ofert kupna i sprzedaży było dużo i mniej więcej tyle. Pszenica paszowa zgłoszono do sprzedaży po 630-720 zł/t, a kupujący oferowali za nią 600-675 zł/t. Kupujących było nieco więcej niż sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 550-600 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić 510-540 zł/t. Liczba sprzedających i kupujących była zbliżona. Żyta paszowego nie było w ofercie, a poszukujący go oferowali 460-520 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowany był po 600-610 zł/t, a kupujący zainteresowani byli nabyciem go za 560-640 zł/t. Dominowali kupujący. Jęczmień paszowy zgłoszony był do sprzedaży po 580-640 zł/t, a kupujący oferowali 560-590 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Pszenżyto zgłoszono do sprzedaży po 590-630 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić za nie 540-620 zł/t. Kupujących było tyle samo, co sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 620-725 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić za nią 620-670 zł/t. Sprzedających było nieco więcej niż kupujących.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, ceny zbóż po wzroście, zatrzymały się. Pszenica z dostawą kosztuje 650 zł/t, jęczmień z dostawą 630 zł/t, a żyto konsumpcyjne 570 zł/t z dostawą. Nie ma na razie perspektyw na spadki cen żyta i pszenicy.