Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., cena pszenicy konsumpcyjne skupowanej w portach o zawartości białka 14 proc. wynosiła 715 zł/t, pszenicy o zawartości białka 13,5 proc. – 695 zł/t. w ciągu miesiąca o około 10 zł/t spadły ceny obu tych pszenic. Stabilna była cena pszenicy o zawartości białka 12,5 proc., która wynosiła 685-690 zł/t.

Ceny w skupie zbóż były następujące: pszenica z zawartością białka 12,5 proc. kosztowała 660-695 zł/t, czyli o 15-20 zł/t mniej niż przed 4-5 tygodniami. Ceny żyta konsumpcyjnego wynosiły 550-570 zł/t, a paszowego 520-540 zł/t. Ceny maksymalne żyta konsumpcyjnego i paszowego w tym samym czasie spadły o 20-30 zł/t. Powolnie wzrastają ceny jęczmienia konsumpcyjnego, paszowego i kukurydzy. Cena kukurydzy wynosiła 660-680 zł/t, przy czy cena maksymalna wzrosła o 20 zł/t, a minimalna o 40 zł/t. Jęczmień konsumpcyjny kosztował 660-690 zł/t, czyli o 10 zł więcej niż przed miesiącem, a paszowy 640-670 zł/t. Jego cena maksymalna wzrosła o 10 zł/t, a minimalna o 20 zł/t

Na WGT S.A  w przypadku wielu zbóż przeważały oferty kupna, ale na ogół nie dominowały silnie nad ofertami sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 670-700 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 675-690 zł/t. Sprzedających było dwa razy więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 640-660 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 620-670 zł/t. Kupujących było więcej.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 550-590 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 540-570 zł/t. Więcej było sprzedających.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 680-700 zł/t, a kupujący proponowali 650-690 zł/t. Więcej było sprzedających.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 660-700 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 640-670 zł/t. Sprzedających i kupujących było tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 650-670 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 620-640 zł/t. Kupujących było więcej.

Owsa paszowego nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 530-540 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 670-700 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 650-670 zł/t. Kupujących było więcej.

Zdaniem Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie ceny były bardzo stabilne. Popyt na zboża paszowe był ograniczony.

Kukurydza z magazynu była do nabycia po 630 zł/t, jęczmień paszowy z dostawą 690-700 zł/t, jęczmień paszowy z magazynu kosztował 650 zł/t, a z dostawą w zależności od regionu 680-700 zł/t, pszenica konsumpcyjna z magazynu kosztowała 660 zł/t, a cena transakcyjna była o 5 zł/t wyższa niż wcześniej. Zrównały się ceny pszenicy na południu i północy kraju.