Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w portach zakupy pszenicy są niewielkie. Pszenica o zawartości białka 14 proc. kupowana była po 690-700 zł/t, a o zwartości białka 12,5 proc. po 670-680 zł/t. Za kukurydzę płacono 730-740 zł/t. O ile ceny pszenicy nie uległy zmianom od początku czerwca, to kukurydza zdrożała o 10-15 zł/t.

Na WGT S.A., za pszenicę konsumpcyjną żądano po 650-690 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 580-670 zł/t. Sprzedających było dwa razy więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 600-650 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 575-610 zł/t. Sprzedających było nieco więcej niż nabywców.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 530-540 zł/t, a jedyny kupujący oferował za nie 520 zł/t.

Żyto paszowego oferowano po 540-550 zł/t, a kupujący skłonni byli do zakupów po 490-520 zł/t. Dominowali kupujący.

Jęczmień konsumpcyjny był oferowany po 600-620 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 530-550 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 600-620 zł, a kupujący oferowali za niego po 540-690 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 560-600 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 560-590 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 675-730 zł/to, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 680-730 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tyle, co kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był zgłoszony do sprzedaży, a chętny do zakupu oferował za niego 550 zł/t.

Owies paszowy oferowany był po 600-630 zł/t, a kupujący zamierzali go nabyć po 530-590 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, na giełdzie przy stabilnych cenach i miarkowanej podaży i popycie oferowano pszenicę konsumpcyjna u producenta po 600 -610 zł/t, a kukurydzę również z odbiorem własnym po 650-670 zł/t.