Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., cena pszenicy konsumpcyjne skupowanej w portach o zawartości białka 14 proc. wynosiła 725 -730 zł/t, a pszenicy o zawartości białka 13,5 proc. – 700-710 zł/t

Ceny w skupie zbóż były następujące: pszenica z zawartością białka 12,5 proc. kosztowała 650-660 zł/t, o zawartości białka 13,5 proc. – 670 zł/t i o zawartości białka 14 proc. - 680 zł/t, za pszenicę paszową oferowano 620-650 zł/t, pszenżyto 550-570 zł/t, żyto konsumpcyjne 570-590 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 630-650 zł/t, jęczmień paszowy 600-630 zł/t, kukurydza 600-620 zł/t.

Na WGT S.A  przeważały oferty sprzedaży. Było ich przynajmniej dwa razy więcej niż ofert kupna. Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 640-710 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 640-695 zł/t. Dominowali sprzedający.

Pszenica paszowa oferowana była po 650-690 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 630-660 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tyle samo

Żyto konsumpcyjne oferowano po 550-610 zł/t, a kupujący nie było.

Żyto paszowe oferowano po 530-590 zł/t, kupujących nie było.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 680-700 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 620-660 zł/t. Sprzedających było więcej.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 620-680 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 580-630 zł/t. Kupujących było więcej.

Pszenżyto oferowano po 590-620 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 550-590 zł/t. Sprzedających było więcej.

Owies paszowy oferowano po 510-530 zł/t, a kupujący oferowali po 490-530 zł/t. Więcej było sprzedających

Kukurydza sucha oferowana była po 570-650 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 600-620 zł/t. Dominowali sprzedający.

Zdaniem Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie obecnie przeważają sprzedający, a zainteresowanych kupnem jest mniej. Ceny już tak nie spadają jak w grudniu i styczniu. Można mówić o stabilizacji cen na niskim poziomie.

Kukurydza z magazynu, która kosztowała jeszcze w listopadzie 620 zł/t  obecnie jest do nabycia po 610 zł/t, pszenica konsumpcyjna z magazynu kosztuje 660 zł/t, pszenica paszowa z dostawą 670 zł/t, pszenżyto 620 zł/t z dostawą, a żyto konsumpcyjne z magazynu 585-590zł/t.