Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. większość ceny większości zbóż utrzymują się na zbliżonym poziomie. Dużo jest ofert sprzedaży przede wszystkim kukurydzy, ale również pszenicy paszowej. 

W portach pszenica konsumpcyjna o zawartości zwartości białka 14,0 proc. skupowana była po 660-690 zł/t., za pszenicę paszową płacono 570-580 zł/t, za pszenżyto w płacono 550-560 zł/t, za żyto konsumpcyjne oferowano 510-520 zł/t, a za paszowe 500-505 zł/t.

Na WGT S.A., za pszenicę konsumpcyjną żądano po 590-700 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 630-670 zł/t. Pochodząca z Ukrainy pszenica oferowana była po 500 zł/t. Sprzedających było trochę więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 550-600 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 540-580 zł/t. Nabywców było więcej niż sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 530-550 zł/t, a kupujący oferował za nie 500-530 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Żyto paszowe oferowano po 500-550 zł/t, ale kupujący skłonni byli do zakupów po 450- 470 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 530 zł/t.

Jęczmień paszowy był oferowany po 470-500 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 450-490 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 550-600 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 540-560 zł/t. Dominowali sprzedający.

Kukurydza sucha oferowana była po 530-600 zł/to, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 560-600 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Kukurydza mokra oferowana była po 350-380 zł/t, a kupujący skłonni byli za nią zapłacić 340-370 zł/t. Dominowali kupujący.

Owies konsumpcyjny oferowany był do sprzedaży po 500- 600 zł/t, a chętny do zakupu oferowali 530 zł/t. Więcej było sprzedających.

Owies paszowy oferowany był po 550-560 zł/t, a kupujący zamierzali go nabyć po 470-500 zł/t. Kupujących mniej niż sprzedających.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, kukurydza mokra oferowana była po 340 zł/t,  kukurydza sucha po 530-540 zł/t, a pszenica paszowa z dostawą po 510-520 zł/t.