Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., najwięksi przetwórcy zakupili już zboża w maju i czerwcu często w Czechach, Słowacji, Niemczech i krajach bałtyckich, gdzie ceny były niższe. Zdania, co wysokości zapasów zbóż w Polsce są podzielone.

W portach polskich nie zawiera się już transakcji dotyczących zbóż ze zbiorów 2016 r.

Na WGT S.A odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 720- 780 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 690-735 zł/t. Dominowali sprzedający.

Pszenica paszowa oferowana była po 710-760 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 660- 710 zł/t. Kupujących i sprzedających było tylu samo.

Żyta konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący chcieli zapłacić za nie 660 – 690 zł/t.

Żyto paszowego oferowano po 660-680 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 580-620 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 670-710 zł/t, zainteresowanych kupnem nie było.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 650-680 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 620-670 zł/t. Dominowali sprzedający.

Pszenżyto oferowano po 670-690 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 640-680 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 660-730 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 650- 680 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był sprzedawany a kupujący poszukiwali go po 560-570 zł/t.

Owies paszowy był oferowany po 550-580 zł/t  a kupujący zamierzali go nabyć po 540-570 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Zdaniem Zbigniewa Soleckiego maklera z Giełdy Rolpetrol, można zaobserwować różne tendencje cenowe w zależności od gatunku zbóż. Ceny żyta były wysokie kosztowało ono z odbiorem z magazynu 700 zł/t, a z dostawą 720 zł/t. Ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej były stabilne. Konsumpcyjna (odbiór z magazynu) kosztowała 740-755 zł/t, a z dostawą 765 zł/t. Pszenica paszowa z magazynu kosztowała 710-730 zł/t. Ceny jęczmienia paszowego stabilne cena z dostawą wynosiła 690-700 zł/t. Cena kukurydzy jest stabilna i z dostawą wynosiła 700-710 zł/t. Poszukiwane przez kupujących było pszenżyto, które z dostawą kosztowało 700-710 zł/t. W sprzedaży pojawił się importowany z Węgier ubiegłoroczny jęczmień po 630 zł/t z dostawą.