Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., cena pszenicy konsumpcyjne skupowanej w portach o zawartości białka 14 proc. wynosiła 720 -730 zł/t, pszenicy o zawartości białka 13,5 proc. – 700-705 zł/t, a pszenicy o zawartości białka 12,5 proc. 680-685 zł/t. W porównaniu z analogicznym okresem lutego, ceny pszenicy o zwartości białka 14 proc. były podobne, a o zwartości białka 12,5 proc. o 10-20 zł za tonę wyższe.

Ceny w skupie zbóż były następujące: pszenica z zawartością białka 14,0 proc. kosztowała 690-710 zł/t, o zawartości białka 12,5 proc. – 650-680 zł/t za pszenicę paszową oferowano 620-670 zł/t, żyto konsumpcyjne 550-610 zł/t, pszenżyto 550-570 zł/t, żyto konsumpcyjne 570-600 zł/t, pszenżyto 580-610 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 660-680 zł/t, jęczmień paszowy 610-660 zł/t, kukurydza 600-660 zł/t. W porównaniu z tym samym okresem w lutym o 10-20 zł/t wzrosły ceny pszenic konsumpcyjnych, jęczmieni i kukurydzy, a pozostałych zbóż były poirównywalne.

Na WGT S.A  w przypadku wielu zbóż przeważały oferty sprzedaży nawet w proporcji 3:1.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 660-730 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 660-680 zł/t. Sprzedających było trzy razy więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 640-680 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 640-660 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tylu samo.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 570-690 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 570-650 zł/t. Więcej było sprzedających.

Żyto paszowe zgłoszono do sprzedaży po 530-590 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić po 540-560 zł/t. Więcej było kupujących.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 650-700 zł/t, a kupujący nie było.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 620-670 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 540-590 zł/t. Sprzedających i kupujących było tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 590-630 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 570-590 zł/t. Sprzedających było więcej.

Owies paszowy oferowano po 520-600 zł/t, a kupujący oferowali po 500-520 zł/t. Więcej było sprzedających.

Kukurydza sucha oferowana była po 600-660 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 620-650 zł/t. Dominowali sprzedający.

Zdaniem Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie ceny były bardzo stabilne. Duzi nabywcy wstrzymują się z zakupem czekając na spadek cen. A wygląda, że niebawem taki spadek nastąpi.

Kukurydza z magazynu była do nabycia po 620-635 zł/t, jęczmień paszowy z dostawą 690-700 zł/t, pszenica konsumpcyjna z magazynu 650-660 zł/t, żyto z dostawa do 600 zł/t.