Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., na WGT S.A. można było zauważyć większą chęć producentów do sprzedaży zbóż. Działo się tak za przyczyną rozwijających się zbiorów kukurydzy i koniecznością zwolnienia powierzchni magazynowych.

W portach za pszenicę o zawartości białka 14 proc. płacono 860-875 zł/t, za pszenicę 12,5 proc. po 840-855 zł/t, pszenżyto po 770-780 zł/t, żyto paszowe po 720-725 zł/t i kukurydzę suchą po 760-770 zł/t. Brakowało ofert sprzedaży na kolejne miesiące gdyż producenci czekają na wzrost cen.

Ceny w skupie tradycyjnie były niższe niż w portach, choć różnica między nimi zawęziła się.

Za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. z magazynu płacono 800-850 zł/t, o zawartości białka 12,5 proc.- 780-830 zł/t, pszenica paszowa kosztowała 750-810 zł/t, pszenżyto 720-750 zł/t, żyto konsumpcyjne 720-770 zł/t, żyto paszowe 670-720 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 780-820 zł/t, jęczmień paszowy 730-790 zł/t, kukurydza sucha 700-760 zł/t i kukurydza o wilgotności 30 proc. 45-540 zł/t.

Na WGT odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 820-860 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 820-850 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 760-830 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 700-830 zł/t. Kupujący było więcej.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 730-800 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 690-760 zł/t. Kupujący i sprzedających było tyle samo.

Żyto paszowe oferowano po 650-700 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 650-670 zł/t. Sprzedających było znacznie więcej niż kupujących.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 790-800 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 750-800 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 700-750 zł/t. Kupujący było więcej niż sprzedających.

Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 690-720 zł/t.

Owsa konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego 720 zł/t.  

Owies paszowy oferowano po 600-620 zł/t, a kupujący chcieli za niego zapłacić po 550-600 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Kukurydza sucha oferowana była po 690-780 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 690-740 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Kukurydza mokra była oferowana po 500-550 zł/t, a kupujący poszukiwali jej po 510-530 zł/t. Dominowały ofert kupna.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie trwa od 2-3 tygodni korekta cen pszenicy konsumpcyjnej i paszowej w dół. Trwa czyszczenie magazynów pod kukurydzę.  Od połowy października można spodziewać się tendencji wzrostowej cen.

Cena kukurydzy wynosiła 710-770 zł/t z magazynu. Jęczmień z magazynu 750 zł/t z dostawą 800-830 zł/t. Pszenica paszowa kosztowała 800-810 zł/t, ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawą wynosiły 800-840 zł/t, paszowej 800-810 zł/t. Pszenżyto z magazynu kosztowało 730-750 zł/t. Cena jęczmienia kukurydzy im bliżej granicy zachodniej tym była wyższa.