Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., skup zbóż w polskich portach jest znacznie mały, a ceny stabilne. Realizowane są przede wszystkim wcześniejsze kontrakty na dostawy. Ceny zbóż kupowanych w portach z rynku: pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 14 proc.-715-720 zł/t, żyto konsumpcyjne – 605-610 zł/t, żyto paszowe 580 zł/t, kukurydza sucha 620-630 zł/t.

W skupie zbóż panuje niewielki ruch, a ceny są jak zwykle niższe niż w portach. Ceny są nieatrakcyjne dla rolników. Pszenica z 12,5 proc. zawartością białka 12,5 proc. kosztowała 650-690 zł/t z dostawą a w gospodarstwie 630 zł/t, Pszenica paszowa 610-630 zł/t z dowozem, pszenżyto 560-580 zł/t, żyto konsumpcyjne 550-600 zł/t, paszowe 520-540 zł/t oba z dowozem, kukurydza sucha 570-600 i kukurydza mokra 370-400 zł/t z dowozami, jęczmień konsumpcyjny 600-620 zł/t, jęczmień paszowy 570-600 zł/y, oba z dowozem.

Na WGT S.A odnotowano następujące ceny:

W handlu zbożami dominowali kupujący.

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 630-670 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 620- 690 zł/t. Więcej było kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 610-650 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 600-640 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 560-620 a kupujący chcieli zapłacić za nie 580– 600 zł/t. Kupujących i sprzedających było tyle samo.

Żyto paszowego oferowano po 540-560 zł/t, a chętni do zakupu oferowali 510-530 zł/t. Kupujących i sprzedających było tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 560-620 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 560-600 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 590-615 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 550- 580 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza sucha ze starych zbiorów oferowana była po 680-720 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 590-620 zł/t .Dominowali kupujący.

Kukurydzy mokrej nie oferowano, a chętni do zakupu oferowali 380- 400 zł/t.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie można zaobserwować spadek popytu.

Pszenicę paszową z dostawą po oferowano 640 zł/t, pszenicę konsumpcyjna również z dostawą po 670 zł/t , jęczmień ozimy z dostawą po 635 zł/t, a kukurydzę mokrą z dostawą po 390 zł/t, żyto z magazynu oferowano po 600 zł/t i cieszyło się ono dużym zainteresowaniem kupujących.