Wzrost cen najbardziej widoczny jest w portach, gdzie pszenica konsumpcyjna z 14 proc. zawartością białka w ostatnich dniach października kosztowała 730-735 zł/t, obecnie 740-50 zł/t. W przypadku najczęściej oferowanej pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5 proc. ceny wzrosły z 700 zł/t do 705-720 zł/t.

Cena pszenicy konsumpcyjnej 14 proc. na rynku krajowym w tym samym czasie wzrosła z 720 zł/t do 730-750 zł/t. Pszenica konsumpcyjna 12,5 proc. kosztowała 640-650 zł/t, a obecnie oferowana jest po 650-670 zł/t.

Jak mówił Andrzej Bąk analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A, prognozy dużych zbiorów pszenicy i jęczmienia w UE oraz kukurydzy w USA nie dają dużych szans na wzrost cen zbóż.

Na Giełdzie WGT S.A. oferowano pszenicę konsumpcyjną po 630-730 zł/t, a potencjalni nabywcy skłonni byli zapłacić 600-720 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa była zgłoszona do sprzedaży po 610-695 zł/t, kupujący oferowali za nią 580-660 zł/t. Kupujących było dwa razy więcej niż sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 530-550 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić za nie 500-530 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyta paszowego nie zgłoszono do sprzedaży, a poszukujący go skłonni byli zapłacić za nie 460-520 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 580-605 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 560-640 zł/t. Przeważały oferty kupna.

Jęczmień paszowy sprzedawany był po 580-620 zł/t, a nabywcy oferowali za niego 540-580 zł/t. Przy dużej liczbie ofert było mniej więcej tyle samo ofert kupna, co sprzedaży.

Pszenżyto oferowane było po 560-580 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić 580-600 zł/t. Przeważali kupujący.

Ziarno kukurydzy zgłoszono do sprzedaży po 600-750 zł/t, a kupujący chcieli za nie zapłacić po 610-680 zł/t. Ofert kupna i sprzedaży była podobna liczba.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, ostatnio ceny zbóż na giełdzie nie uległy większym zmianom. Wzrosła tylko cena kukurydzy z 680-690 zł/t do 700-710 zł/t.

Cena pszenicy konsumpcyjnej wynosi 680 zł/t z dostawą, a pszenicy paszowej 650-660 zł/t również z dostawą. Wzrósł popyt na żyto konsumpcyjne i obecnie jest on większy niż podaż. Mimo to utrzymuje się na nie niezmienna cena 530 zł/t z dostawą.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, ceny zbóż są stabilne. Pszenica konsumpcyjna kosztuje 635-660 zł/t loco magazyn sprzedającego, a kukurydza 650-660 zł/t również loco magazyn sprzedającego.