Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., ceny zbóż w portach są wysokie. Cena pszenicy konsumpcyjne skupowanej w portach o zawartości białka 14 proc. wynosiła 870-880 zł/t, a pszenicy o zawartości białka 12,5 proc. 860 - 870 zł/t, a pszenicy paszowej 760-770 zł/t. Skupowano także żyto konsumpcyjne i paszowe po 700-720 zł/t i 690-710 zł/t oraz pszenżyto po 730-750 zł/t.

Ceny zbóż w skupach (z dowozem) były następujące: pszenica z zawartością białka 14,0 proc. kupowana była do 850 zł/t, a 12,5 proc. kosztowała 700-700 zł/t, pszenica paszowa 680-780 zł/t. Cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 640-710 zł/t, żyta paszowego 550-880 zł/t. Jęczmień kosztował 640-710 zł/t, pszenżyto 620-700 zł/t, a kukurydza 670-740 zł/t.

Na WGT S.A  w przypadku prawie wszystkich gatunków zbóż przeważały oferty kupna. Często było ich dwa razy więcej niż ofert sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 750-790 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 750-900 zł/t. Sprzedających było mniej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 700-750 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 690-750 zł/t. Kupujący liczebnie dominowali.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 560-690 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 620-700 zł/t. Kupujący liczebnie dominowali.

Żyto paszowe oferowano po 640-700 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 570-680 zł/t. Kupujący liczebnie dominowali.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 680-730 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 650-740 zł/t. Kupujący liczebnie dominowali..

Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 630-700 zł/t.

Kukurydza sucha oferowana była po 740-770 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 710-730 zł/t. Kupujący było więcej.

Owies paszowy zgłoszono do sprzedaży po 550-590 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić po 540-580 zł/t. Kupujących było tylu, co sprzedających.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie wzrosły ceny wszystkich zbóż.

Cena kukurydzy osiągnęła 700-730 zł/t z magazynu. Pszenica paszowa kosztowała 650-740 zł/t, ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawą wynosiły 780-800 zł/t.

Jęczmień paszowy z magazynu 660 zł/t, a z dostawą do centrum 720 zł/t.

Bardzo zdrożały pszenżyto i żyto. To pierwsze z dostawą kosztowało 700 zł/t, a ceny drugiego zaczynały się od 700 zł/t.

Jakość zbóż zgłaszanych do sprzedaży jest na ogół bardzo zła: Dotyczy to przede wszystkim żyta i pszenicy. Zanosi się na dużą różnicę w cenie pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, które w poprzednim sezonie sprzedawane bywały w tej samej cenie.