Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., lipcowemu wzrostowi cen zbóż sprzyjały informacje i prognozy zbiorów dotyczące nie tylko UE, ale także rynków wschodnich. Wzrost kursu dolara i euro spowodowały, że zboże z Polski jest relatywnie tańsze niż z innych krajów UE. Przełożyło się to na wzrost eksportu poza UE. W pierwszym tygodniu lipca z UE wyeksportowano 216 tys. ton zbóż, z czego aż 67 tys. ton pochodziło z Polski

Ceny zbóż w portach wzrosły i są wysokie. Cena pszenicy konsumpcyjne skupowanej w portach o zawartości białka 14 proc. wynosiła 780-790 zł/t (20-25 zł/t więcej niż 2 tyg. temu), a pszenicy o zawartości białka 12,5 proc. – 770 -785 zł/t (również 20-25 zł/t więcej). Skupowano także żyto paszowe z dostawą w sierpniu/wrześniu po 610-625 zł/t (20-30 zł/t więcej), jęczmień paszowy po 670-680 zł/t oraz kukurydzę suchą z dostawą w grudniu po 720 zł/t (25 zł/t drożej).

Ceny zbóż w skupach (z dowozem) wzrosły w ślad za wzrostem w portach i były następujące: pszenica z zawartością białka 14,0 proc. kupowana była po 730-750 zł/t (20-30 zł/t drożej niż 2 tygodnie temu) pszenica z zawartością białka 12,5 proc. kosztowała 700-740 zł/t (30-40 zł/t drożej), pszenica paszowa 650-700 zł/t. Cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 570-600 zł/t (20 zł/t drożej), żyta paszowego 540-580 zł/t (20-30 zł/t drożej). Jęczmień paszowy kosztował 630-670 zł/t (10-20 zł/t drożej), pszenżyto 600-630 zł/t (30 zł/t drożej) i kukurydza 640-690 zł/t.

Na WGT S.A  w przypadku prawie wszystkich  gatunków zbóż przeważały oferty sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 700-730 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 670-760 zł/t. Sprzedających było mniej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 660-700 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 660-695 zł/t. Kupujących było więcej.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 580-610 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 570-590 zł/t. Kupujących było tylu, co sprzedających.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 520-570 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 650-680 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 640-680 zł/t. Kupujących było więcej.

Pszenżyto oferowano po 620-650 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 600-630 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Kukurydza sucha oferowana była po 680-720 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 650-700 zł/t. Sprzedających było więcej.

Owies paszowy zgłoszono do sprzedaży po 500-520 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić po 490-510 zł/t. Kupujących było tylu, co sprzedających.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie pojawił się już ozimy jęczmień paszowy z tegorocznych zbiorów po 630 zł/t. Choć z dużych gospodarstw kosztuje 640-650 zł/t i trafia w dużych ilościach do Niemiec

Ceny zbóż z ubiegłorocznych zbiorów pozostają stabilne. Cena kukurydzy przestała rosnąć i osiągnęła 670-680 zł/t z magazynu. Pszenica paszowa kosztowała 660 zł/t, a z dostawą 710 zł/t, ceny pszenicy konsumpcyjnej były podobne.

Ceny zbóż z nowych zbiorów powinny być wyższe niż po żniwach 2017 r.