Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., W portach polskich pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 12,5 proc. skupowana była w starych kontraktach po 700 -710 zł/t, a kontraktowana z nowych zbiorów po 680-695 zł/t, cena kukurydzy ze starych kontraktów wynosiła 680 - 690 zł/t, a zakontraktowana z nowych zbiorów kosztowała 640- 645 zł/t. Ze względu na silną złotówkę eksport jest mało opłacalny, a przez to skup w portach mały.

Na  krajowych rynkach hurtowych ze względu na niskie ceny zbóż i trwające prace polowe ofert sprzedaży jest około 40 proc. mniej niż w połowie marca. Pszenica o zawartości białka 12,5 proc. z dostawą skupowana była po 690-720 zł/t, za pszenicę paszową też dostawą płacono 680-710 zł/t, za żyto konsumpcyjne tez z dostawą 590-620 zł/t, a za jęczmień paszowy też z dostawą 610-630 zł/t.

Na WGT S.A. ofert sprzedaży było dużo mniej niż w marcu.

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 680-750 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 660-700 zł/t. Kupujących było znacznie  więcej niż sprzedających.

Pszenica paszowa oferowana była po 660-680 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 650-680 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 610-620 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić za 580-600 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli je nabyć po 520-565 zł/t.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 610-650 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 590-620 zł/t. Kupujących i sprzedających było tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 600-680 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 590-620 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 690-710 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 600-680 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Owies paszowy był oferowany po 600-650 zł/t  a kupujący zamierzali go nabyć po 580-600 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, cena kukurydzy z odbiorem własnym wynosiła średnio 640 -650 zł/t, cena pszenicy o parametrach paszowych była podobna. Na giełdzie było mało sprzedających, którzy czekają na wyższe ceny.