Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., skup zbóż w polskich portach jest znacznie mniejszy niż jeszcze przed kilkoma miesiącami. Realizowane są przede wszystkim wcześniejsze kontrakty na dostawy. Ceny zbóż kupowanych w portach z rynku: pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 14 proc.-720-730 zł/t, o zawartości białka 12,5 proc. - 660-670 zł/t, pszenżyto – 600-605 zł/t, żyto paszowe 580 zł/t, owies 545 zł/t. Kontrakty na dostawę kukurydzy w październiku i listopadzie to 630 zł/t.

W skupie ceny zbóż z dowozem są jak zwykle niższe niż w portach. Pszenica z 12,5 proc. zawartością białka kosztowała 680-700 zł/t, z 12,5 proc. zawartością białka 630-650 zł/t, pszenica paszowa 600-640 zł/t, pszenżyto 540-580 zł/t, żyto konsumpcyjne 550-60 zł/t, kukurydza sucha 580-640, kukurydza mokra 370-400 zł/t.

Na WGT S.A odnotowano następujące ceny:

W handlu zbożami występuje obecnie równowaga liczny ofert kupna i sprzedaży.

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 640-680 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 600- 680 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 620-650 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 590-640 zł/t.. Dominowali kupujący.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 550-580, a kupujący chcieli zapłacić za nie 640– 660 zł/t. Kupujących było więcej.

Żyto paszowego nie oferowano, a chętni do zakupu oferowali 545-570 zł/t. Przeważali kupujący.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 620-690 zł/t, a kupujący skłonni byli go nabyć po 650-680 zł/t. Przeważali kupujący.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 580-600 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 560-590 zł/t. Kupujących było więcej.

Pszenżyto oferowano po 550-600 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 540-570 zł/t. Kupujących było więcej.

Kukurydza sucha ze starych zbiorów oferowana była po 720-740 zł/t, a kupujących nie było.

Kukurydzy mokrej nie oferowano, a chętni do zakupu oferowali 400-420 zł/t.

Owies paszowy zgłoszono do sprzedaży po 480-550 zł/t, a kupujący oferowali 520-550 zł/t. Kupujących i sprzedających było tyle samo.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, cena owsa z odbiorem własnym wynosiła średnio 450 zł/t, Cena pszenicy o parametrach konsumpcyjnych z odbiorem własnym wynosiła 650 zł/t. Na giełdzie panuje mały ruch.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, pszenica, jęczmień i kukurydza w ciągu ostatnich dwóch tygodni staniały średnio o 10-20 zł/t. Panuje tendencja zniżkowa cen, choć ruch cen jest niewielki. Sprzedający nie chcą już obniżać cen.

Pszenicę paszową z dostawą po oferowano 640 zł/t, jęczmień ozimy z dostawą po 630 zł/t, a kukurydzę z dostawą po 700 zł/t i poniżej.