Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., maleje liczba ofert sprzedaży dominują kupujący. W większości są to zakłady przetwórcze i młyny, które nie zgromadziły zapasów i grozi im brak surowca do rozpoczęcia sprzedaży zbóż z nowych zbiorów. Kupowane są najczęściej małe partie. Na rynku występuje lekko wzrostowa tendencja cen.

Na WGT S.A odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 740-780 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 730- 760 zł/t. Dominowali kupujący.

Pszenica paszowa oferowana była po 740-760 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 700- 740 zł/t. Kupujących było więcej.

Żyta konsumpcyjnego oferowano po 650-710, a kupujący chcieli zapłacić za nie 600 – 650 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Żyto paszowe oferowano po 660-680 zł/t, a chętnych do zakupu nie było.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 650-690 zł/t, zainteresowani kupnem chcieli zapłacić po 600-610 zł/t. Dominowali kupujący.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 650-670 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 640-680 zł/t. Dominowali kupujący.

Pszenżyto oferowano po 700-730 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 640-690 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 620-740 zł/t, zaś kupujący skłonni byli ją nabyć po 630- 680 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był sprzedawany, a kupujący poszukiwali go po 550-580 zł/t.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, trwa wyczekiwanie na zboża ze zbiorów 2017 r., Kto nie musi ten nie kupuje. Miesiąc temu ruch na giełdzie był zdecydowanie większy.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 650 zł/t z dostawą, pszenicę paszową z dostawą po 720 zł/t, jęczmień ozimy z dostawą po 590-690 zł/t, a kukurydzę z dostawą po 740 zł/t.