Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., W portach polskich pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 14,0 proc. skupowana była po 760 zł/t, a cena kukurydzy ze starych kontraktów wynosiła 720 - 730 zł/t. Ze względu na małą różnicę cen zbóż w portach i wewnątrz kraju skup jest niewielki.

Na  krajowych rynkach hurtowych po podwyżkach rzędu 50-80 zł/t i małej podaży różnych gatunków zbóż ceny kształtują się następująco: pszenica konsumpcyjna 12, 5 proc. białka 720-760 zł z dostawą, pszenica paszowa z dostawą 710-760 zł/t i kukurydza z dostawą 700-730 zł/t.

Na WGT S.A. brakowało ofert sprzedaży żyta konsumpcyjnego, paszowego i pszenżyta.

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 750-785 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 730-760 zł/t. Kupujących było mniej więcej tyle, co sprzedających.

Pszenica paszowa oferowana była po 730-780 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 680- 750 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyto konsumpcyjne nie oferowano, a kupujący chcieli zapłacić za nie 600 – 620 zł/t.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli je nabyć po 610-630 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 670-700 zł/t, zainteresowani mogli nabyć go 650-680 zł/t. Sprzedających i kupujących było mnie więcej tyle samo

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 660-730 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 600-700 zł/t. Dominowali kupujący.

Pszenżyta nie oferowano, a kupujący poszukiwali je po 590-700 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 680-760 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 680-700 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny sprzedawany był po 650 zł/t (1oferta), a kupujący poszukiwali go po 560-600 zł/t.

Owies paszowy był oferowany po 550-650 zł/t  a kupujący zamierzali go nabyć po 580-610 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, cena kukurydzy z odbiorem własnym wynosiła średnio 670 zł/t, a cena pszenicy z dostawą wynosiła 670-700 zł/t w zależności od parametrów.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie po podwyżkach cen zbóż na początku maja pojawił się trend spadkowy. Cena jęczmienia z dostawą wynosiła 700 zł/t, cena pszenicy konsumpcyjnej również dostawą 760 /zł/t, a pszenicy konsumpcyjnej także z dostawą 800 zł/t. Na giełdzie panował duży i niezaspokojony popyt na żyto konsumpcyjne, które osiągnęło cenę 670 zł/t z odbiorem własnym.