Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., Ostatnie wzrosty ceny skupu pszenicy w portach dotyczyły tylko pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 14 proc., za którą płacono 680-695 zł/t. Pszenica o zawartości białka 12,5 proc. skupowana była po 660-670 zł/t, o zawartości białka 13,5 proc. po 670-680 zł/t. Wysokie ceny wynikały przed wszystkim z osłabienia złotego w stosunku do euro. Cena euro wzrosła w ciągu miesiąca o ponad 20 groszy

Na WGT S.A. Za pszenicę konsumpcyjną żądano 590-680 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 600-680 zł/t. Sprzedających było trzy razy więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 565-620 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 560-580 zł/t. Przewaga kupujących.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 530-555 zł/t, a kupujący oferowali za nie 520-560 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Żyto paszowe oferowano po 520-540 zł/t, a kupujący skłonni byli do zakupów po 510-520 zł/t. Więcej było kupujących.

Jęczmień konsumpcyjny nie był oferowany, kupujący poszukiwali go po 570-620 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 540-690 zł/, a kupujący oferowali za niego po 555-600 zł/t Sprzedających było tyle samo, co kupujących.

Pszenżyto oferowano po 570-610 zł/t a kupujący chcieli je nabyć po 510-580 zł/t. Sprzedających było nieco więcej niż kupujących.

Kukurydza oferowana była po 610-710 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 610-640 zł/t. Sprzedających było dwa razy więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny oferowano do sprzedaży po 620 zł/t, a chętnych do zakupu nie było.

Owies paszowy oferowany był po 550-680 zł/t a kupujący oferowali 530-570 zł/t. Dominowali kupujący.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Roleto, na rynku panuje marazm. Zdrożała jednak kukurydza oferowana po 700 zł/t z odbiorem własnym. Pszenica konsumpcyjna również z odbiorem własnym 620 zł/t, a paszowa po 630 zł/t. Zwiększyło się zainteresowanie zakupem żyta, które oferowano po 540 zł/t z dostawą.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, na giełdzie odnotowano popyt i podaż bez zmian. Pszenica paszowa oferowana była po 590 zł/t z odbiorem własnym. Pszenica konsumpcyjna oferowana było od 590 zł/t w zależności od parametrów.