Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w portach polskich pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 14,0 proc. skupowana była po 740 zł/t, pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 12,5 proc. skupowana była po 720 zł/t, żyto skupowane było po 540-550 zł/t, a cena kukurydzy wynosiła 660-670 zł/t. Jak zwykle ceny były wyższe niż w przypadku skupu wewnątrz kraju.

Na  krajowych rynkach hurtowych pszenica skupowana była po 640-670 zł/t, a na południu kraju paszowa lokalnie nawet po 600 zł/t.

Na WGT S.A., po przerwie świąteczno-noworocznej było stosunkowo mało ofert sprzedaży. Na ogół przeważali kupujący.

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 650-720 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 620-660 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Pszenica paszowa oferowana była po 580-660 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 620-650 zł/t. Nabywców było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Żyta konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący chcieli nabyć je za 540-570 zł/t.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli je nabyć po 480-530 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 610-630 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 600-610 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu samo, co sprzedających.

Jęczmień paszowy był oferowany po 540-650 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 510-570 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 570-660 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 570-630 zł/t. Dominowali kupujący.

Kukurydza oferowana była po 580-650 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 560-610 zł/t. Sprzedających było mniej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był oferowany, a chętni do zakupu chcieli zapłacić 540-560 zł/t.

Owies paszowy był oferowany po 560-600, a kupujący zamierzali go nabyć po 540-570 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie po dużych opadach śniegu można zaobserwować zmniejszoną podaż zbóż. Cena kukurydzy loco magazyn wynosiła 600 zł/t, za pszenicę konsumpcyjną z dostawą żądano 650-680 zł/t, a za jęczmień i pszenicę paszową z dostawą po 640 zł/t.