Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., po ogłoszeniu znacznego wzrostu areału uprawy kukurydzy w USA, ceny jej spadły o 4 proc. Dane dotyczące zapasów pszenicy wskazują, że wzrosły one o prawie 30 proc. w porównaniu do ub.r., a w USA nawet o 47 proc.

Ceny skupu pszenicy w portach wynoszą dal pszenicy o zawartości białka 14 proc. – 675-685 zł/t, o zawartości białka 12,5 proc. – 650-655 zł/t, o zawartości białka 11 proc.- 645 zł/t i paszowej 635 zł/t.

Na WGT S.A. za pszenicę konsumpcyjną żądano 590-720 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 600-690 zł/t. Sprzedających było dwa razy więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 590-650 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 560-630 zł/t. Sprzedających było dwa razy więcej niż kupujących.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 550-570 zł/t, a kupujący oferowali za nie 520-560 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Żyto paszowe nie oferowano, a kupujący skłonni byli do zakupów po 510-520 zł/t. Przeważali kupujący.

Jęczmień konsumpcyjny był oferowany po 580-600 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 570-600 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 560-600 zł/t, kupujący oferowali za niego po 540-590 zł/t. Sprzedających było nieco więcej niż kupujących.

Pszenżyto oferowano po 590-620 zł /t, a kupujący chcieli je nabyć po 520-580 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu co kupujących.

Kukurydza oferowana była po 625-720 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 640-650 zł/t. Sprzedających było cztery razy więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był zgłoszony do sprzedaży, mimo, że chętni do zakupu oferowali za niego 620 zł/t.

Owies paszowy oferowany był po 620-680 zł/t, a kupujący zamierzali go nabyć po 520-560 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie można było zaobserwować spadek podaży zbóż, choć jeszcze nie wpłynęło to na spadek ich cen. Pszenica z dostawą oferowana była po 620 zł/t, pszenica konsumpcyjna z dostawą po 640 zł/t, pszenżyto z dostawa po 600 zł/t i żyto konsumpcyjne po 540 zł/t. 

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, na giełdzie nie widać było zmian w popycie i podaży zbóż. Wahania cenowe w górę i w dół były rzędu 5-10 zł/t. Pszenica loco magazyn producenta oferowana była po 570 zł/t, a kukurydza również z odbiorem własnym po 605-610 zł/t.