Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., na WGT S.A.  można zauważyć większą skłonność producentów do sprzedaży zbóż. Stało się to za przyczyną obniżek cen na giełdach zagranicznych.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 840-850 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 800-850 zł/t. Sprzedających było mniej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 790-850 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 700-850 zł/t. Kupujący liczebnie dominowali.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 750-800 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 710-750 zł/t. Kupujący liczebnie dominowali.

Żyto paszowe oferowano po 650-690 zł/t, a kupujący byli zainteresowani nabyciem go po 650-670 zł/t. Kupujący i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 760- 800 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 720-800 zł/t. Kupujący liczebnie dominowali..

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 780-820 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 700-760 zł/t. Kupujący i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 680-700 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 660-690 zł/t. Kupujący i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Owsa konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego po 630-660 zł/t.  

Owies paszowy oferowano po 550-570 zł/t, a kupujący chcieli za niego zapłacić po 500-550 zł/t. Przeważali liczebnie kupujący.

Kukurydza sucha oferowana była po 760-850 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 760-790 zł/t. Sprzedających było więcej.

Kukurydza mokra nie  była oferowana, a kupujący poszukiwali jej po 450-510 zł/t.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie po lekkim wzroście cen podstawowych zbóż ponownie. Przyczyniły się do tego mniejsze zakupy zbóż do przetwórstwa spowodowane znacznymi zapasami zakupionymi wcześniej. Z drugiej strony duzi producenci posiadający zaplecze magazynowe chcą mieć miejsce na magazynowanie kukurydzy. Choć generalnie trend zwyżkowy cen będzie nadal występował.

Należy spodziewać się importu kukurydzy z Węgier i pszenicy z Ukrainy. Zboża z Czech drożeje i jego import niedługo może być nieopłacalny.

Cena kukurydzy osiągnęła 730-770 zł/t z magazynu.  Cena im bliżej granicy zachodnie tym była wyższa. Pszenica paszowa kosztowała 740-780 zł/t, ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawą wynosiły 800-820 zł/t. Jęczmień paszowy z magazynu 760- 800 zł/t.