Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., zboża lekko drożeją od 2 tygodni.  W portach pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 14,0 proc. skupowana była po 740-745 zł/t (wzrost 10-15 zł/t w ciągu 2 tygodni)., a cena kukurydzy wynosiła 650-655 zł/t (wzrost 10-15 zł/t w ciągu 2 tygodni). Jak zwykle ceny były  wyższe niż w przypadku skupu wewnątrz kraju.

Na  krajowych rynkach hurtowych pszenica sprzedawana była po 580-620 zł/t (cena wzrosła o 40 zł/t w przypadku najniżej ceny i 20 zł/t w przypadku najwyższej), kukurydza sprzedawana była po 640-680 zł/t a podwyżki cen były takie same jak w przypadku pszenicy.

Na WGT S.A., za pszenicę konsumpcyjną żądano po 620-690 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 650-690 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Pszenica paszowa oferowana była po 630-650 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 600-650 zł/t. Nabywców było więcej niż sprzedających.

Żyta konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący oferowali je za 515-550 zł/t.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli je nabyć po 480-520 zł/t.

Jęczmienia konsumpcyjnego zgłoszono do sprzedaży po 620-630 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 550-580 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu samo.

Jęczmień paszowy był oferowany po 570-590 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 560-580 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 570-590 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 560-580 zł/t. Dominowali kupujący.

Kukurydza sucha oferowana była po 580-570 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 540-600 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był oferowany, a chętni do zakupu chcieli zapłacić 560-600 zł/t.

Owies paszowy oferowany był po 560-620 zł/t, a kupujący zamierzali go nabyć po 540-560 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, na giełdzie było spokojniej niż ostatnio. Część giełd będzie pracowała tylko do 15 grudnia. A umów na styczeń nikt nie chce podpisywać. Ceny kukurydzy loco magazyn producenta na styczeń wynoszą 530-560 zł/t, a kukurydzy również loco magazyn producenta na styczeń 600-620 zł/t. Ceny wzrosły o około 20 zł/t.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie można zaobserwować zmniejszoną podaż zbóż. Rolnicy otrzymali lub otrzymują  dopłaty i w związku z tym wzrosły ceny. Kukurydza z dostawą kosztuje 600 zł/t, pszenica paszowa z dostawą 630 zł/t,  pszenica konsumpcyjna również z dostawą 650 zł/t i żyto z dostawą 550 zł/t.