Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w portach polskich pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 12,5 proc. skupowana była po 740 -750 zł/t, pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 14,0 proc. skupowana była po 760 -765 zł/t, a cena kukurydzy wynosiła 680-690 zł/t. Od początku tygodnia ceny zbóż wzrosły od 15-30 zł/t Jak zwykle ceny w portach wyższe niż w przypadku skupu wewnątrz kraju.

Na  krajowych rynkach hurtowych pszenica o zawartości białka 12,5 proc. skupowana była po 670-700 zł/t, pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 14 proc. skupowana była po 700-730 zł/t za pszenicę paszową płacono 680-690 zł/t. Ceny w tym samym czasie wzrosły jednak w mniejszym stopniu niż w portach.

Na WGT S.A., w sprzedaży większości gatunków zbóż liczba kupujących była wyższa lub równa liczbie sprzedających.

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 660-700 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 620-720 zł/t. Sprzedających było mniej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 610-670 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 600-690 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 580-600 zł/t, a kupujący chcieli nabyć je za 580-600 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli je nabyć po 520-550 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 600-640 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 600-650 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Jęczmień paszowy był oferowany po 580-640 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 580-610 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 570-640 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 580-610 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 640-660 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 590-600 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był oferowany, a chętni do zakupu chcieli zapłacić 590-630 zł/t.

Owies paszowy był oferowany po 630-650 zł/t  a kupujący zamierzali go nabyć po 590-600 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, na rynku ceny zbóż były bardzo zróżnicowane mimo stałej podaży. Cena kukurydzy z odbiorem własnym wynosiła średnio 620 zł/t, Ceny pszenicy były bardzo zróżnicowane. Cena pszenicy o parametrach paszowych zaczynały się od 630 zł/t

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie można zaobserwować podwyżkę cen zbóż i mniejszą liczbę sprzedających. Cena pszenicy paszowej z dostawą wynosiła 690-700 zł/t, a pszenicy konsumpcyjnej również z dostawą 700 zł/t. Cena kukurydzy z dostawą wzrosła o 10 zł/t do 640 zł/t, a jęczmień z dostawą kosztował 650-670 zł/t.