Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., ceny skupu pszenicy w portach wzrosły o 10-15 zł/t., co związane było z reakcją na sytuację na giełdach światowych. Pszenica o zawartości białka 12,5 proc. skupowana była po 650-660 zł/t, o zawartości białka 14 proc. po 670-680 zł/t a pszenica paszowa po 640 zł/t.

Na WGT S.A. Za pszenicę konsumpcyjną żądano 590-670 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 580-640 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tyle samo.

Pszenica paszowa oferowana była po 580-640 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 520-560 zł/t. Sprzedających i kupujących było mniej więcej tyle samo.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 530-550 zł/t, a kupujący oferowali za nie 520-560 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący skłonni byli do zakupów po 510-520 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny był oferowany 600-640 zł/t a kupujący poszukiwali go po 570-600 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 560-640 zł/, a kupujący oferowali za niego po 540-600 zł/t Sprzedających było tyle samo, co kupujących.

Pszenżyto oferowano po 570-610 zł/t a kupujący chcieli je nabyć po 520-570 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Kukurydza oferowana była po 600-670 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 610-660 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był zgłoszony do sprzedaży, mimo, że chętni do zakupu oferowali za niego 590-620 zł/t.

Owies paszowy oferowany był po 560-650 zł/t a kupujący zamierzali go nabyć po 470-570 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, można zaobserwować niższą podaż zbóż na giełdzie, co może sugerować wzrosty cen w niedługim czasie. Nie brakuje pszenicy paszowej i kukurydzy w niskich cenach. Brakuje za to pszenżyta i jęczmienia. Dużym zainteresowaniem kupujących cieszy się owies z dostawą po 590 zł/t. pszenica z dostawą oferowana jest po 620 zł/t, jęczmień z dostawą po 620 zł/t i pszenżyto po 600 zł/t. Oba zboża z dostawą.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, na giełdzie sprzedający są mało aktywni, ale kupujących jest trochę więcej. Pszenica oferowana jest po 580 zł/t, a kukurydza po 600-630 zł/t, oba zboża z dostawą lub bez.