Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., wraz z postępującym żniwami rozpoczyna się sezonowy spadek cen skupu zbóż. Rozpoczęły się one od spadku cen jęczmienia, a później dołączyły inne gatunki zbóż.  

W portach pszenica konsumpcyjna o zawartości zwartości białka 12,5 proc. skupowana była po 665-670 zł/t., podczas gdy ceny na rynku wynoszą 570—640 zł/t. Za pszenżyto w portach płacono 540 zł/t, a w głębi kraju po 450-530 zł/t.

Na WGT S.A., za pszenicę konsumpcyjną żądano po 560-700 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 590-670 zł/t. Pochodząca z Ukrainy pszenica oferowana była po 500 zł/t. Sprzedających było trochę więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 530-580 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 550-630 zł/t. Nabywców było nieco więcej niż sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 490-540 zł/t, a kupujący oferował za nie 430-450 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Żyto paszowego nie oferowano, ale kupujący skłonni byli do zakupów po 440- 490- zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny nie był oferowany, ale kupujący poszukiwali go po 530-550 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 500-570 zł, a kupujący oferowali za niego po 470-530 zł/t. Kupujących było tyle samo, co sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 530-570 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 490-570 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 630-750 zł/to, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 660-700 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był zgłoszony do sprzedaży, a chętny do zakupu nie było.

Owies paszowy oferowany był po 500-510 zł/t, a kupujący zamierzali go nabyć po 480-520 zł/t. Kupujących było tylu, co sprzedających.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, na giełdzie przy wahaniach cen rzędu 20 zł/t w górę lub dół, oferowano pszenicę konsumpcyjną u producenta po 560 zł/t, a paszową również z odbiorem własnym po 520-530 zł/t.