Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w portach polskich pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 12,5 proc. skupowana była po 705 -710 zł/t (w połowie marca po 750-755 zł/t), pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 14,0 proc. skupowana była po 715 -720 zł/t (w połowie marca po 760-770 zł/t), a cena kukurydzy wynosiła 690 zł/t (w połowie marca po 690-710 zł/t) Jak zwykle ceny w portach były wyższe niż w przypadku skupu wewnątrz kraju.

Na  krajowych rynkach hurtowych pszenica o zawartości białka 12,5 proc. skupowana była po 660-680 zł/t (w połowie marca 30-40 zł/t więcej) za pszenicę paszową płacono 640-670 zł/t, a za kukurydzę 620-660 zł/t (20 zł mniej niż w połowie marca)

Na WGT S.A., w sprzedaży większości gatunków zbóż liczba kupujących była nieco wyższa niż sprzedających.

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 655-730 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 650-700 zł/t. Kupujących było znacznie  więcej niż sprzedających.

Pszenica paszowa oferowana była po 655-700 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 570-600 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 590-610 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić za 570-600 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli je nabyć po 520-550 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 650-700 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 630-650 zł/t. Dominowali sprzedający.

Pszenżyto oferowano po 570-640 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 580-640 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 600-700 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 650-690 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny oferowany był  po 580-600 zł/ta chętni do zakupu chcieli zapłacić 590-620 zł/t. Kupujących było tylu co sprzedających.

Owies paszowy był oferowany po 550-650 zł/t  a kupujący zamierzali go nabyć po 530-580 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, cena kukurydzy z odbiorem własnym wynosiła średnio 630 zł/t, Cena pszenicy o parametrach paszowych wynosiła 630 zł/t.

Zdaniem Zbigniewa Soleckiego maklera z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie można zaobserwować zwiększony popyt na zboża przy małej liczbie ofert sprzedaży. Ceny najbardziej poszukiwanego przez kupujących żyta w zależności od regionu w magazynach wynosiły 600-620 zł/t. a pszenica paszowa w magazynie w zależności od regionu kosztowała 650-670 zł/t, pszenica konsumpcyjna była droższa o 10-20 zł/t drożej (z dostawą 2 tygodnie temu kosztowała 720 zł/t).