Jak mówił Andrzej Bąk analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w tym tygodniu zanotowano spadki cen pszenicy konsumpcyjnej w portach rzędu 20-25 zł/t. Były one konsekwencją spadków cen na giełdzie MATIF rzędu 5 euro/t. Cena w portach w przypadku pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5 proc. wynosiła 770-780 zł/t, a pszenicy o zawartości białka 13,5-14,0 proc.- 800 zł/t.

Na rynku krajowym ceny zbóż są stabilne, a obrót nimi niewielki.

Na WGT S.A. oferowano pszenicę konsumpcyjną po 690-775 zł/t, a kupujący chcieli za nią zapłacić 670-750 zł/t. Przeważali kupujący. Pszenica paszowa była zgłoszona do sprzedaży po 600-680 zł, a kupujący skłonni byli zapłacić 570-660 zł/t. Przeważali sprzedający.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 500-550 zł/t, a kupujący chcieli za nie płacić 515-530 zł/t. Przeważali chętni do sprzedaży. Żyto paszowe zgłoszono do sprzedaży po 500-530 zł/t, a chętnych do zakupu nie było.

Jęczmień konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący poszukiwali go po 600-650 zł/t. Jęczmień paszowy oferowany był 560-620 zł/t, a kupujący chcieli płacić za niego 540-600 zł/t. Przeważały oferty sprzedaży.

Pszenżyta nie oferowano, a oferty kupna wynosiły 510-550 zł/t.

Kukurydza była zgłoszona do sprzedaży po 520-620 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić z nią 530-550 zł/t. Sprzedających było trzy razy więcej niż kupujących.

Według Anny Dziury z Giełdy NetBrokers, po poniedziałkowej zwyżce cen zbóż, ceny obecnie spadły średnio o 10 zł/t. Kukurydza kosztowała 490 zł/t. Pszenica paszowa po 600 zł/t nie cieszyła się zainteresowaniem kupców. Żyto konsumpcyjne oferowane było po 480 zł/t.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, sytuacja na rynku jest niewyraźna, zawieranych jest niewiele transakcji. Ceny ustabilizowały się na niskim poziomie. Pszenica paszowa w magazynie kosztowała 600 zł/t, a z dowozem 660 zł/t. Pszenica konsumpcyjna 710 zł/t przy odbiorze w magazynie i 730 zł/t z dostawą. Jęczmień paszowy i kukurydza przy odbiorze z magazynu kosztowały odpowiednio 600 zł/t i 520 zł/t.