Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., na świecie panuje tendencja spadkowa cen zbóż.

Ceny w portach krajowych spadły. W Szczecinie pszenicę o zawartości 12,5 proc białka z realizacją w grudniu płacono 715 zł/t, a z realizacją w styczniu 720 zł/t, ta sama cena z realizacją dostawy w styczniu oferowana była w Świnoujściu. Ceny pszenicy o zawartości białka minimum 14 proc. z realizacją w grudniu lub styczniu wynosiły w Szczecinie 730-735 zł/t, a w Gdańsku/Gdyni 740-745 zł/t.

Na WGT S.A. pszenicę konsumpcyjną oferowano po 650-740 zł/t, a kupujący skłonni byli za nią zapłacić 630-720 zł/t. Sprzedających było o 1/3 więcej niż kupujących. Pszenica paszowa oferowana była do sprzedaży po 630-725 zł/t, a kupujący oferowali za nią po 610-670 zł/t. Liczba kupujących i sprzedających była podobna.

Żyto konsumpcyjne sprzedawane było po 540-600 zł/t, a kupujący oferowali za nie 520-540 zł/t. Liczba sprzedających była nieco wyższa niż kupujących. Żyta paszowego nie oferowano, a zainteresowani chcieli je nabyć po 450-520 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny nie był zgłoszony do sprzedaży, a kupujący zainteresowani byli jego nabyciem po 450-520 zł/t. Jęczmień paszowy oferowany po 600-650 zł/t, mógł on znaleźć nabywców po 540-590 zł/t. Lekko przeważała liczba kupujących.

Pszenżyto oferowano po 535-620 zł/t, a nabywcy oferowali za nie 535-620 zł/t. Kupujących było nieco więcej niż sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 630-750 zł/t, a potencjalni nabywcy chcieli za nią zapłacić 620-670 zł/t. Znacznie więcej było sprzedających niż kupujących.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, spadły ceny i sprzedaż pszenicy.

Pszenica konsumpcyjna oferowana była po 670 zł/t z dostawą, a ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej były zbliżone.

Ceny żyta konsumpcyjnego z dostawą początkowo wzrosły do 550 zł/t, potem spadły do 530 zł/t i ponownie wzrosły d o 550 zł/t.

Ceny jęczmienia z dostawą wynosiły 630 zł/t, a kukurydzy z dostawą 700 zł/t.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, kukurydza z odbiorem na południu Polski w grudniu kosztowała 650 zł/t, a z odbiorem w styczniu 660 zł/t.

Pszenica nie cieszyła się dużym zainteresowaniem nabywców i kosztowała 630-640 zł/t przy odbiorze u klienta. Pszenica z zawartością białka 13 proc. również z odbiorem u klienta kosztowała 660 zł/t.

Pszenżyto oferowano po 600 zł z dostawą do odbiorcy, a jęczmień po 600 zł/t również z dostawą do odbiorcy.