Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., na giełdach światowych trwa spadek cen zbóż. Odczuwalna jest konkurencja ze strony Argentyny, gdzie zniesiono cła wywozowe na zboża.

Pierwsze tegoroczne dane wskazują na niewielki eksport zbóż z USA, a KE wydała niewiele zezwoleń na eksport zbóż poza UE. Eksport zbóż z UE i USA stał się przez to mało opłacalny.

Pszenica konsumpcyjna o zawartości białka nie mniej niż 14,0 proc. kosztowała w portach 730-740 zł/t, a z zawartością białka minimum 12,5 proc. po 705-710 zł/t.

Na rynku krajowym jest dużo ofert sprzedaży zbóż. Na południu i południowym-wschodzie pszenica konsumpcyjna kosztował od 630 zł/t do 650 zł/t. W centrum, na północy i zachodzie ceny były wyższe i wynosiły do 700 zł/t pszenicy o zawartości białka minimum 14,0 proc. i 680 zł/t z białkiem minimum 12,5 proc.

Na WGT S.A. pszenicę konsumpcyjną oferowano po 660-750 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 600-685 zł/t. Przeważali sprzedający.

Pszenica paszowa zgłoszona byłą do sprzedaży po 640-700 zł/t, a kupujący skłonni byli ją zakupić po 580-640 zł/t. Dominowali sprzedający.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 550-600 zł/t, a potencjalni nabywcy oferowali za nie 520-540 zł/t. Więcej było sprzedających.

Żyta paszowego nie zgłoszono do sprzedaży, a nabywcy chcieli je nabyć po 450-540 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny jedyny sprzedający oferował po 600 zł/t, a kupujący oferowali 600-650 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowany był po 595-610 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 540-590 zł/t. Więcej było kupujących.

Pszenżyto oferowano po 570-590 zł/t, a kupujący oferowali 570-660 zł/t. Kupujących i przedających było mniej więcej tyle samo.

Ziarno kukurydzy oferowano po 640-720 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić za nią 620-670 zł/t. Sprzedających było 2-3 razy więcej niż kupujących.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, po okresie świątecznym spadły ceny. Jęczmień z dostawą do odbiorcy kosztował 640 zł/t, jęczmień konsumpcyjny loco magazyn 540 zł/t, żyto konsumpcyjne loco magazyn 665 zł/t, a żyto paszowe 660 zł/t z dostawą.

Na giełdzie można zaobserwować duże zainteresowanie otrębami pszennymi i żytnimi. Otręby pszenne workowane osiągnęły już cenę 500 zł/t.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, na giełdzie panuje zastój od tygodnia przedświątecznego. Kukurydza loco magazyn oferowana była po 635-650 zł/t, a pszenica po 630 zł/t.