Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., trwa spadek cen w portach, skupie i na WGT.

W portach za pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. płacono 685-7690 zł/t, za żyto konsumpcyjne 530-550 zł/t, a za kukurydzę sucha z dostawą w październiku po 530-50 zł/t. Skup w portach dotyczył niewielkich ilości zbóż.

W skupie w porównaniu z poprzednim tygodniem nastąpiły obniżki cen o 20-30 zł/t. Pszenica o zawartości białka 12,5 proc. kosztowała 610-650 zł/t, pszenica paszowa 630-650 zł/t, pszenżyto 550-580 zł/t, żyto konsumpcyjne 510-530 zł/t, jęczmień konsumpcyjny 650-700 zł/t, jęczmień browarniczy 780-830 zł/t, kukurydza sucha 600-630 zł/t, kukurydza mokra 380-450 zł/t, owies konsumpcyjny 640-680 zł/t, owies paszowy 530-560 zł/t.

W przypadku prawie wszystkich gatunków zbóż na WGT S.A. zaobserwowano lekką przewagę w liczbie ofert sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Pszenicę konsumpcyjną oferowano do sprzedaży po 680-720 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 630-650 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Pszenica paszowa była oferowana po 670-720 zł/t. Kupujący oferowali 600-640 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Żyto konsumpcyjne sprzedawano po 580-600 zł/t, a kupujących nie było.

Żyto paszowe sprzedawano po 550-570 zł/t, a kupujących nie było.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie oferowano do sprzedaży, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 650-680 zł/t.

Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 610-630 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 600-620 zł/t. Dominowali kupujący.

Pszenżyto oferowano po 600-620 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 580-590 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Owies paszowy zgłoszono do sprzedaży po 600 - 610 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić za niego 550 – 560 zł/t. Więcej było kupujących.

Kukurydza sucha oferowana była po 600-670 zł/t, a kupujący nie było

Kukurydza mokre oferowana była po 400-440 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 420-440 zł/t. Więcej było kupujących.

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol ceny zbóż są w trendzie spadkowym. Obrót zbożami jest mały. Kupowane są małe partie towaru, bo nabywcy liczą się z dalszymi spadkami cen. Dalszego powolnego spadku można oczekiwać tym bardziej, że rolnicy mają jeszcze zboże z poprzednich zbiorów.  

Pszenżyto można było nabyć z dostawą po 610 zł/t, zł/kg, z magazynu po 580-590 zł/t. Pszenica konsumpcyjna z dostawą kosztowała 680 zł/t, a z magazynu 650 zł/t, ceny pszenicy paszowej z magazynu wynosiły 620-630 zł/t, kukurydza krajowa z dostawą kosztowała 640-650 zł/t, a importowana 630-640, żyto konsumpcyjne z dostawą 560-570 zł/t, a jęczmień paszowy z magazynu kosztował 630-650 zł/t, z dostawą 680 zł/t, a z importu po 620-630 zł/t.