Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., cena pszenicy konsumpcyjne skupowanej w portach o zawartości białka 14 proc. wynosiła 730 -740 zł/t, a pszenicy o zawartości białka 12,5 proc. – 690-705 zł/t. Ceny obu pszenic z dostawą po żniwach były identyczne.

Ceny w skupie zbóż były następujące: pszenica z zawartością białka 14,0 proc. kosztowała 690-700 zł/t, o zawartości białka 12,5 proc. – 650-680 zł/t za pszenicę paszową oferowano 620-675 zł/t, pszenżyto 550-570 zł/t, żyto konsumpcyjne 570-600 zł/t, pszenżyto 570-610 zł/t, jęczmień paszowy 600-630 zł/t, kukurydza 600-620 zł/t. Skup jest niewielki. Rolnicy czekają na wzrost cen.

Na WGT S.A  w przypadku prawie wszystkich zbóż przeważały oferty sprzedaży.

Odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 640-720 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 670-690 zł/t. Dominowali sprzedający.

Pszenica paszowa oferowana była po 660-680 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 640-670 zł/t. Kupujących było więcej.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 540-600 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić 540-570 zł/t. Więcej było sprzedających.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 680-700 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 620-660 zł/t. Sprzedających i kupujących było tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 650-680 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 560-610 zł/t. Sprzedających i kupujących było tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 590-620 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 540-580 zł/t. Sprzedających było więcej.

Owies paszowy oferowano po 550-600 zł/t, a kupujący oferowali po 500-530 zł/t. Więcej było sprzedających

Kukurydza sucha oferowana była po 600-660 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 600-620 zł/t. Dominowali sprzedający.

Zdaniem Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie zainteresowanie kupujących wzbudza tylko kukurydza. Trwa stagnacja cen i w najbliższym czasie nie ma perspektyw na ich większe wahania.

Kukurydza z magazynu była do nabycia po 600-610 zł/t, pszenica paszowa z magazynu kosztowała 660-670 zł/t, pszenica paszowa z dostawą 600-670 zł/t, żyto konsumpcyjne z magazynu 580 zł/t, a z dostawą 600-610 zł/t, jęczmień paszowy z dostawą 670-680 zł/t