Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., skup zbóż w polskich portach jest mały, a ceny stabilne. Realizowane są przede wszystkim wcześniejsze kontrakty na dostawy. Ceny zbóż kupowanych w portach z rynku: pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 14 proc. 730-740 zł/t, pszenica o zawartości białka 12,5 proc. – 680-690 zł/t, pszenżyto 600-610 zł/t, kukurydza sucha 640-650 zł/t.

Ceny w skupie zbóż (z dowozem) były następujące: pszenica z 14 proc. zawartością białka 700-720 zł/t, pszenica z zawartością białka 12,5 proc. kosztowała 660-700 zł/t, pszenica paszowa 630-700 zł/t, pszenżyto 560-590 zł/t, żyto konsumpcyjne 580-600 zł/t, jęczmień paszowy 570-600 zł/t, kukurydza 620-640 zł/t. Panowała niewielka podaż zbóż. Rolnicy wstrzymywali się ze sprzedażą licząc na wzrost cen. Ceny pszenic wzrosły o 40-50 zł/t w ciągu miesiąca.

Na WGT S.A odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 700-720 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 650- 690 zł/t. Więcej było kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 690-700 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 620-660 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 590-600 a kupujący chcieli zapłacić za nie 580– 600 zł/t. Sprzedających było więcej.

Żyto paszowego oferowano po 580-600 zł/t, a chętnych do zakupu nie było.

Jęczmienia konsumpcyjnego nie zgłoszono do sprzedaży, a kupujący poszukiwali go po 640-680 zł/t

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 620-680 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 560-630 zł/t. Kupujących było więcej.

Pszenżyto oferowano po 560-630 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 580-600 zł/t. Sprzedających było więcej.

Owies konsumpcyjny sprzedawano po 580-620 zł/t, a chętnych do zakupu nie było.

Owies paszowy oferowano po 490-530 zł/t, a kupujący skłonni byli zapłacić po 600-640 zł/t. Kupujących i sprzedający było mniej więcej tylu samo

Kukurydza sucha oferowana była po 600-660 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 590-620 zł/t. Dominowali sprzedający.

Kukurydzy mokrej nie oferowano, a chętni do zakupu oferowali 380- 430 zł/t.

Zdaniem Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie w ciągu miesiąca ceny pszenicy paszowej i konsumpcyjnej wzrosły o około 40 zł/t

Pszenicę paszową z dostawą po oferowano 700-720 zł/t, pszenicę konsumpcyjna również z dostawą po 730-740 zł/t, jęczmień ozimy z dostawą po 670-690 zł/t, kukurydzę z magazynu po 610 zł/t, pszenżyto z magazynu oferowano po 610-620 zł/t.