Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w portach polskich pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 12,5 proc. skupowana była po 725 -730 zł/t  (3 tygodnie temu 730-740 zł/t), pszenica konsumpcyjna o zwartości białka 14,0 proc. skupowana była po 740 -745 zł/t (w połowie stycznia 750-755 zł/t), a cena kukurydzy wynosiła 660-665 zł/t (podobnie jak w połowie stycznia) Jak zwykle ceny były wyższe niż w przypadku skupu wewnątrz kraju.

Na  krajowych rynkach hurtowych pszenica o zawartości białka 12,5 proc. skupowana była po 660-690 zł/t  (w połowie stycznia po 650-680 zł/t), pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 14 proc. skupowana była po 60-710 zł/t (w połowie stycznia 670-720 zł/t), za pszenicę paszową płacono 630-690 zł/t ( w połowie stycznia 620-670 zł/t), a za kukurydzę płacono 610-640 zł/t (w połowie stycznia 600-640 zł/t)

Na WGT S.A., w sprzedaży większości gatunków zbóż liczba kupujących i sprzedających była podobna lub dominowali kupujący.

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 640-725 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 660-700 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 585-615 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 590-680 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyta konsumpcyjne oferowano po 580-610 zł/t, a kupujący chcieli nabyć je za 560-580 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Żyta paszowego nie oferowano, a kupujący chcieli je nabyć po 550-580 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny zgłoszono do sprzedaży po 590-650 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 580-640 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu samo, co sprzedających.

Jęczmień paszowy był oferowany po 540-650 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 510-570 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 570-645 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 550-600 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza oferowana była po 580-600 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 580-610 zł/t. Sprzedających było mniej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny nie był oferowany, a chętni do zakupu chcieli zapłacić 570-590 zł/t.

Owies paszowy był oferowany po 550-590 zł/t  a kupujący zamierzali go nabyć po 530-560 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Kukurydza zgłoszona była do sprzedaży po 600-655 zł/t, a kupujący skłonni byli z zapłacić 570-610 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu samo, co sprzedających.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, cena kukurydzy z odbiorem na południu kraju wynosiła 580-590 zł/t i była o 10 zł/t wyższa, kukurydza z odbiorem w marcu kosztowała 600 zł/t. Pszenica w zależności od jakości z odbiorem na południu kraju kosztowała 590-600 zł/t.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, na giełdzie można zaobserwować spadek popytu na zboża poza żytem, którego podaż była mała. Cena kukurydzy loco magazyn wynosiła 620 zł/t  (10 zł taniej niż tydzień temu), za pszenicę paszową z dostawą żądano 620-630 zł/t (tydzień temu 20 zł więcej),  za jęczmień 630 zł/t (10 zł więcej niż tydzień temu), a za pszenżyto z dostawą 640 zł/t (20 zł więcej niż tydzień temu).