Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. w portach pszenica konsumpcyjna w zależności od zawartości zwartości białka skupowana była po 660-700 zł/t, za żyto paszowe płacono 510-515 zł/t, za kukurydzę po 660-680 zł/t

Na WGT S.A., za pszenicę konsumpcyjną żądano po 580-650 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 545-660 zł/t. Pochodząca z Ukrainy pszenica oferowana była po 500 zł/t. Sprzedających było dwa razy więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 520-620 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 500-530 zł/t. Nabywców było tylu, co sprzedających.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 520-550 zł/t, a kupujący oferował za nie 420-450 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Żyto paszowego oferowano po 530-560 zł/t, a kupujący skłonni byli do zakupów po 420- 450 zł/t. Dominowali kupujący.

Jęczmień konsumpcyjny był oferowany po 500-530 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 490-520 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 480-560 zł, a kupujący oferowali za niego po 470-530 zł/t. Kupujących było tyle samo, co sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 520-570 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 590 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Kukurydza oferowana była po 610-660 zł/to, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 660-700 zł/t. Sprzedających było więcej niż kupujących.

Owies konsumpcyjny był zgłoszony do sprzedaży po 500-550 zł/t, a chętni do zakupu oferowali po 525-530 zł/t. Lekko przeważali kupujący.

Owies paszowy nie był oferowany, ale kupujący chcieli go nabyć po 480-500 zł/t.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, po ubiegłotygodniowym ożywieniu handel ponownie zamarł. Pszenicę paszową z dostawą oferowano po 590 zł/t, a konsumpcyjną po 620-630 zł/t. Za żyto również z dostawą proponowano po 530 zł/t, za jęczmień po 550 zł/t, a za owies 520 zł/t. Dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się pszenżyto oferowane z dowozem po 560 zł/t.