Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., skup zbóż w polskich portach jest na mały. Cena skupowanej pszenicy konsumpcyjna o zawartości białka 14 proc. wynosiła 740-750 zł/t.

W końcu listopada i na początku grudnia spadły ceny skupu pszenicę konsumpcyjną i paszową. Dotyczyło to przede wszystkim maksymalnych cen skupu. Aktualnie ceny pszenicy konsumpcyjnej 12,5 proc. białka wahają się między 670-690 zł/t, podczas gdy jeszcze na początku grudnia dochodziły do 720 zł/t. Pszenica paszowa obecnie kosztowała 650-680 zł/t (spadek 20-30 zł/t), kukurydza kosztowała 590-630 zł/t. W skupie dominowały pszenice i kukurydza. Ceny innych zbóż wynosiły: żyto konsumpcyjne 600-630 zł/t, żyto paszowe 570-600 zł/t, pszenżyto 600-630 zł/t, jęczmień paszowy 630-680 zł/t

W handlu zbożami na giełdzie liczba ofert kupna i sprzedaży była mniej więcej równa  

Na WGT S.A odnotowano następujące ceny:

Za pszenicę konsumpcyjną żądano po 690- 750 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 640- 700 zł/t. Więcej było kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 660-680 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 620-660 zł/t. Dominowali kupujący.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 590-650 zł/t, a kupujący chcieli zapłacić za nie 590– 620 zł/t. Sprzedających było więcej.

Żyto paszowego nie oferowano, a chętni do zakupu chcieli płacić 580-600 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 680-710 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 670-690 zł/t. Przeważali sprzedający.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 650-700 zł/t, a kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 590-650 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Pszenżyto oferowano po 550-640 zł/t, a kupujący poszukiwali je po 600-620 zł/t. Więcej było sprzedających.

Owies paszowy oferowano po 470-500 zł/t, a kupujący chcieli go nabyć po 450-470 zł/t. Przeważali sprzedający.

Kukurydza sucha oferowana była po 620-650 zł/t, a kupujących chcieli zapłacić 590-620 zł/t. Dominowali kupujący.

Kukurydzy mokrej nie oferowano, a chętni do zakupu oferowali 380- 430 zł/t.

Zdaniem Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, o ile w ciągu ostatnich 4-6 tygodni pszenica zdrożała o 30 zł/t, to obecnie następuje korekta w dół gdyż nie ma popytu na to zboże, a na rynku zbożowym panuje spokój i stabilizacja cen. Na początku stycznia ceny zbóż powinny wzrosnąć

Pszenicę paszową z magazynu oferowano po 660-670 zł/t, pszenicę konsumpcyjną również z magazynu po 680-690 zł/t, jęczmień paszowy z dostawą po 680-690 zł/t, kukurydzę z magazynu oferowano po 590-630 zł/t, a pszenżyto z magazynu po 600-610 zł/t.