PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Gorsze nastroje

Gorsze nastroje

Autor:

Dodano:

Tagi:

Na przełomie listopada i grudnia pogorszyły się notowania prawie wszystkich towarów rolnych, szczególnie ucierpiała pszenica.Przez ostatni miesiąc pogorszyły się notowania większości towarów rolnych. Najbardziej ucierpiała pszenica na giełdzie w Chicago, która spadła o 5,6 proc. Na drugim biegunie była soja notowana na tej samej giełdzie, której cena wzrosła o 5,6 proc. (załączone tabele).

Trochę dziwić może znaczne osłabienie się rynku pszenicy w kontekście pojawiających się na rynku informacji.

Na początku trzeciej dekady listopada Komisja Europejska poinformowała, że w bieżącym sezonie unijna produkcja zbóż była o około 5 proc. niższa w porównaniu z sezonem 2011/12. Bilans zbożowy UE będzie napięty, szczególnie że poziom eksportu do krajów trzecich nie będzie niższy niż w poprzednim sezonie.

Eksport ogółem poza terytorium UE wyniesie 22,6 mln ton, wzrośnie szczególnie wywóz pszenicy miękkiej.

Wzrośnie także import, zwłaszcza kukurydzy.

W całym sezonie unijny przywóz zbóż jest prognozowany na 15,4 mln ton.

Pomimo intensyfikacji zakupów, koniec sezonu przyniesie znaczący spadek zapasów.

Poziom zapasów końcowych jest prognozowany na 29,9 mln ton, tj. o ok. 7 mln ton poniżej poziomu początkowego.

Przez pięć pierwszych miesięcy eksport zewnętrzny osiągnął już 12 mln ton zbóż, w tym 8 mln pszenicy. Natomiast import wyniósł 6,7 mln ton, głównie kukurydzy - 3,8 mln ton.

Znacznie gorsza sytuacja występuje w trzech krajach - znaczących eksporterach zbóż: w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie zapasy spadną w sezonie 2012/13 łącznie o 55 proc. W Rosji zmaleją aż o 70 proc. do 6 mln ton, na Ukrainie zmniejszą się o 36 proc. do 7,4 mln ton, a w Kazachstanie spadną o połowę do 5 mln ton - informowała FAMMU/ FAPA na przełomie listopada i grudnia.

We wszystkich tych trzech krajach na skutek suszy spadły w ubiegłym roku zbiory zbóż. Największe straty wystąpiły w Rosji i w Kazachstanie. Całkowita produkcja zbożowa tej trójki dostawców spadła o jedną trzecią (rok do roku) do 129 mln ton. Zapasy na koniec bieżącego sezonu w trzech krajach prognozowane są na zaledwie 18,4 mln ton w porównaniu z 40,8 mln ton na początku bieżącego sezonu. Zwłaszcza Rosja wejdzie w kolejny sezon z niskimi zapasami.

Zmniejszą się też możliwości eksportowe tych krajów. Według ekspertów, Rosja może w tym sezonie wyeksportować ok. 15 mln ton zbóż. Potencjał eksportowy Ukrainy jest prognozowany na 21 mln ton. Kazachstan planuje zaś sprzedać za granicę 7-8 mln ton ziarna.

Z kolei agencja Reuters podała, że w najbliższym czasie konkurencja w światowym eksporcie pszenicy może się osłabić. Największy w tej chwili rywal Unii w eksporcie pszenicy - USA, może wkrótce napotkać spore problemy logistyczne, wynikające ze zbyt niskiego stanu wód Missisipi, którą spławiane jest amerykańskie zboże do portów Zatoki Meksykańskiej. Przedłużająca się susza powoduje obniżanie się poziomu wód w rzekach. Problemy logistyczne mogą wystąpić już w grudniu.

Z innymi problemami zmaga się Argentyna.

Nadmierne opady w okresie sierpień-październik spowodowały liczne podtopienia. Przez długi czas maszyny nie mogły wyjechać w pole. Oczekuje się, że zbiory kukurydzy mogą być o 20 proc. niższe, niż wskazywała na to pierwsza, bardzo optymistyczna prognoza, ale i tak mają być wysokie. Ponadto argentyńska kukurydza z przyszłorocznych zbiorów trafi na rynek światowy później niż zazwyczaj.

Według Reutersa, udział kukurydzy wysiewanej w grudniu znacznie wzrośnie w stosunku do ubiegłych lat.

Farmerzy chętniej korzystają z późnych odmian kukurydzy GMO, gdyż dają one podobne plony jak odmiany wcześniejsze.

To z kolei spowoduje, że duża część eksportu argentyńskiej kukurydzy może trafić na rynki światowe dopiero w maju lub czerwcu, a nie w marcu. Może to spowodować utrzymywanie się wysokich cen kukurydzy na początku bieżącego roku. Po niższych zbiorach w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz niższych niż przed rokiem zbiorach na Ukrainie, importerzy liczyli na duże dostawy kukurydzy na rynek światowy z tegorocznych zbiorów w Ameryce Południowej.

Najnowsza prognoza dla światowej produkcji zbóż w 2012 r. wynosi 2281,7 mln ton (z ryżem), o 2,8 proc. mniej niż w ubiegłym roku, podała w grudniowym raporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations). W listopadzie FAO prognozowała spadek produkcji zbóż w 2012 r. o 2,7 proc. rdr. Grudniowa rewizja odzwierciedla głównie dostosowanie produkcji kukurydzy w Rosji i Ukrainie, gdzie wraz z zakończeniem zbiorów dane stają się bardziej precyzyjne, a także z obniżenia prognoz produkcji pszenicy w Australii i Brazylii, gdzie trwają tegoroczne zbiory. FAO szacuje zapasy zbóż na koniec 2013 roku w wysokości 495 mln ton, tj. o około 5 proc. mniej w porównaniu z ich poziomem początkowym.

W grudniowym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) nie dokonała większych zmian w światowym bilansie zbożowym. Zbiory zbóż ogółem szacowane są na 1762 mld ton (bez ryżu), tj. o 5 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Pomimo spodziewanego spadku konsumpcji, po raz pierwszy od czternastu lat zapasy zbóż na świecie obniżą się o 45 mln ton do 324 mln ton. Światowe zbiory pszenicy zostały oszacowane ostatecznie na 654 mln ton wobec 655 mln ton w październikowym raporcie i 695 mln ton sezon wcześniej. Produkcja kukurydzy na świecie została natomiast pozostawiona bez zmian - na poziomie 830 mln ton, przed rokiem zebrano 876 mln ton. Zapasy końcowe pszenicy oszacowano na 173 mln ton wobec 196 mln ton w poprzednim sezonie. Natomiast zapasy kukurydzy spadną ze 134 mln ton przed rokiem do 116 mln ton.

Opublikowany 11 grudnia raport USDA ujawnił nieznaczną poprawę bilansu na pszenicy. Prognozowana globalna produkcja została podniesiona o 3,68 mln ton do 655,11 mln ton, czyli o 0,57 proc. w stosunku do raportu listopadowego.

Zapasy końcowe mają wynieść 176,95 mln ton (wzrost o 2,77 mln ton). Największa korekta in plus dotyczy Chin, którym podniesiono szacowaną produkcję ze 118 mln ton do 120,6 mln ton. Warto podkreślić, że będą to najwyższe zbiory w tym kraju od sezonu 1997/98, gdy wyniosły 123,289 mln ton. W USA nie wprowadzano korekt w wielkości zbioru, ale obniżono o 1,36 mln ton planowany eksport pszenicy i co za tym idzie - wzrost zapasów końcowych z 19,15 mln ton do 20,51 mln ton, przy niezmienionym spożyciu wewnętrznym.

Z kolei przewidywana globalna produkcja kukurydzy w obecnym sezonie została podniesiona z 839,7 mln ton do 849,09 mln ton. Jednak światowe zapasy mają się nieznacznie obniżyć w stosunku do poprzedniej prognozy ze 117,99 mln ton do 117,61 mln ton. Korektę zawdzięczamy przede wszystkim Chinom, gdzie zbiory wzrosną 8 mln ton do 208 mln ton. Jednocześnie w podobnej skali wzrośnie spożycie wewnętrzne, w efekcie dość znaczna korekta w produkcji nie będzie miała wpływu na bilans tego ziarna.

W bieżącym sezonie 2012/2013 prognozy globalnej produkcji rzepaku przewidują 60,8 mln ton - o około 0,7 mln ton więcej niż sezon wcześniej, czyli o 1,1 proc., przy 5-proc. wzroście globalnego areału. Średnie plony obniżyły się o 4 proc., poinformowała FAMMU/FAPA w trzeciej dekadzie listopada. Pomimo wzrostu globalnej produkcji przewidywany jest około 2-proc. spadek podaży, o około 1,1 mln ton do 65,9 mln ton. Zmniejszenie podaży spowoduje 1,2 proc. spadek światowego przerobu do 58,1 mln ton. W okresie lipiec/wrzesień ub. r. wzrósł import rzepaku do Unii, jednak w całym sezonie 2012/13 najprawdopodobniej będzie on mniejszy niż sezon wcześniej i osiągnie około 2,5 mln ton wobec 3,6 mln ton sezon wcześniej ze względu na niedobory na rynkach międzynarodowych.

Produkcja soi w Ameryce Południowej w 2013 roku będzie bardzo wysoka, wręcz rekordowa. W pięciu krajach zaliczanych do największych producentów soi (Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj i Boliwia) wyniesie ona łącznie 149,15 mln ton wobec 116,57 mln ton rok wcześniej, podała FAMMU/ FAPA.

Rekordowe zbiory odnotuje Brazylia, Argentyna, a nawet Paragwaj.

Prognozowane zbiory dla Brazylii wynoszą obecnie aż 81 mln ton wobec 66,8 mln ton rok wcześniej. Produkcja soi w Argentynie prognozowana jest na 54 mln ton w porównaniu z 40,5 mln ton w poprzednim sezonie. Zbiory w Paragwaju oceniane są na 8,6 mln ton wobec 4,5 mln ton rok wcześniej. Nieznacznie więcej soi zbierze Boliwia - 2,45 mln ton w porównaniu z 2,37 mln ton w ubiegłym roku - oraz Urugwaj - 3,1 mln ton (2,4 mln ton w 2012 r.).

Wspomniany wyżej raport USDA pokazał nieznaczny wzrost produkcji globalnej soi z 267,6 mln ton do 267,72 mln ton. Jednocześnie zapasy końcowe obniżą się symbolicznie z 60,02 mln ton do 59,93 mln ton. W USA podana produkcja wyniosła tyle, ile prognozowano w listopadzie - 80,86 mln ton. Zapasy końcowe w tym kraju spadną do poziomu najniższego od 9 lat, z 3,8 mln ton (szacowane przed miesiącem) do 3,53 mln ton.

W Argentynie i Brazylii prognozy produkcji soi pozostawiono na niezmienionym poziomie, odpowiednio 55 i 81 mln ton.

Pszenica. Trend długoterminowy wzrostowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy wzrostowy (3-9 mies.) w Paryżu i spadkowy w Chicago, krótkoterminowy (do 3 mies.) spadkowy.

Pomimo napiętej sytuacji podażowo-popytowej ceny pszenicy nie są w stanie powrócić do trendu wzrostowego.

Korekta przeciąga się w czasie i trwa już prawie pięć miesięcy.

Pomimo ostatniego osłabienia cen (wykresy) w świetle danych fundamentalnych wydaje się, że powrót do wzrostów jest kwestia niezbyt odległego czasu.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

W Paryżu trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Podobnie jak w przypadku pszenicy, od kilku miesięcy ceny kukurydzy przebywają w korekcie trendu wzrostowego. Z tych samych względów jak wyżej jest szansa na zakończenie korekty i powrót do trendu wzrostowego.

Oleiste: Trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. W ostatnim miesiącu nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji na oleistych, szczególnie na soi. Po wcześniejszych silnych spadkach (szczególnie soi), przyszło uspokojenie nastrojów i przynajmniej odreagowanie spadków, a może zapowiedź powrotu do wzrostów (chociaż o tym za wcześnie jeszcze mówić). Są ku temu podstawy.

Silny popyt na soję amerykańską i pogorszenie warunków uprawy w Argentynie mogą się do tego przyczynić.Podobał się artykuł? Podziel się!

MULTIMEDIA

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.99.243
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.