Zgodnie z najnowszymi danymi z barometru gospodarczego Agrar Niemieckiego Związku Rolników (DBV) płynność finansowa rolników ponownie pogorszyła się. Działalność inwestycyjna drastycznie spadła.

Obecnie wskaźnik barometru gospodarczego Agrar spadł z 22,1 punktów w marcu 2018 r. do 21,1 punktów. Obecna wartość indeksu jest też o 10,3 punktu niższa niż w czerwcu 2017 r. Jest to znacznie poniżej stosunkowo wysokich wartości z lat  2011 - 2014. W szczytowym momencie w tym czasie wynosiła 36,2 punktu. Wartość indeksu podsumowuje ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej i oczekiwania w związku z przyszłym rozwojem gospodarczym.

Płynność finansowa rolników znacznie się pogorszyła w porównaniu do wiosny br. Powodem tego jest dość niski poziom płynności w czerwcu w związku z trudnymi zbiorami i sytuacją na rynku ważnych produktów rolnych. Udział rolników, którzy ocenili obecną płynność operacyjną, jako napiętą, jest szczególnie wysoki we wschodnich Niemczech gdzie wynosi 24 proc. Problemami przede wszystkim dotknięte są gospodarstwa z produkcją roślinną i uprawiające rośliny paszowe.

Tylko 25 proc. ankietowanych rolników chce inwestować w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a rok temu było to 31 procent. Planowana wartość inwestycji na kolejne sześć miesięcy to 3,4 mld euro, czyli 0,9 mld euro poniżej poziomu z poprzedniego roku. W porównaniu ze stosunkowo wysokim poziomem inwestycji w 2013 i 2014 r., przy planowanych wówczas półrocznych inwestycjach o wartości nieco ponad 6 mld euro, jest to tylko niewiele więcej niż połowa.

Z obecnie planowanych nakładów inwestycyjnych w wysokości 3,4 mld euro, budynki inwentarskie i sektor stabilnej technologii mają udział w wysokości 1,9 mld euro. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to znaczny spadek o 0,4 mld euro. Na 0,7 mld euro planowane są inwestycje w maszyny i urządzenia rolnicze i są one o 0,2 mld euro niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Podczas gdy wartość projektów inwestycyjnych w dziedzinie energii odnawialnej pozostaje stabilna w ujęciu rok do roku, znacząco spadają inwestycje związane z zakupem gruntów na cele nierolnicze, takie jak budynki mieszkalne.

W skali ocen od 1 do 5 przyszły rozwój gospodarczy oceniany jest średnio na poziomie 3,12. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej osiąga nieco lepszą wartość 2,95.

Oczekiwania dotyczące przyszłości są sceptyczne, choć zróżnicowane. Właściciele gospodarstw prowadzący produkcję roślinną i paszową oceniają przyszłość nieco bardziej pozytywnie. W przeciwieństwie do tego, prowadzący gospodarstwa specjalizujący się w produkcji zwierzęcej wydają się być bardziej pesymistyczni ze względu na niższe ceny i wyższe koszty.