Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł, że rząd grecki musi odzyskać płatności nielegalnie wypłacone około 800 tys. rolnikom.

Wartość płatności podlegających zwrotowi wynosi około 425 mln euro, co oznacza, że największe obciążanie dla rolnika z tytułu jej zwrotu może wynieść około 500 euro.

Kwestionowane 425 mln euro wypłacono greckim rolnikom w 2009 r., jako rekompensaty za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Komisja Europejska uznała te odszkodowania za nielegalną pomoc rządową i mimo odwołania się od tej decyzji przez rząd grecki Trybunał Sprawiedliwości nakazał zwrot tych odszkodowań.