W połowie grudnia br. średnia cena referencyjna wieprzowiny (kl. E) dla całej Unii wynosiła 173,83 EUR za 100 kg, czyli była o 3,7 proc. niższa niż w połowie listopada br., ale jednocześnie przewyższała średnią cenę z połowy grudnia 2011 roku o 8,3 proc.

W Polsce średnia cena referencyjna wieprzowiny wynosiła 174,62 EUR/100 kg, co oznacza, że była tylko o 0,5 proc. wyższa od średniej ceny dla całej Unii. Cena w Polsce była także o 3,6 proc. wyższa od średniej ceny wieprzowiny w Danii, i jednocześnie nieznacznie tylko wyższa (o 0,1 proc.) od średniej ceny tego gatunku mięsa w Niemczech.

W ciągu minionego miesiąca największy spadek ceny referencyjnej wieprzowiny odnotowano na Cyprze (-11 proc.), w Niemczech (-7 proc.), we Włoszech (-7 proc.), w Słowenii (-7 proc.), w Austrii (-6 proc.), w Holandii (-5 proc.), we Francji (-5 proc.), w Polsce (-5 proc.), w Belgii (-5 proc.), na Łotwie (-5 proc.), na Litwie (-4 proc.) oraz na Węgrzech (-4 proc.).

Niewielkie wzrosty cen zanotowano jedynie w Finlandii, w Irlandii, w Bułgarii oraz w Rumunii. W Hiszpanii i na Malcie ceny pozostały bez zmian.