Zmodyfikowane moratorium w formie ustawy dotyczy sprzedaży gruntów rolnych przez osoby, które nie mają gruzińskiego obywatelstwa i osób prawnych rezydujących zagranicą. Poza tym ustawa dotyczy obszarów rolniczych „o specjalnym znaczeniu”.

Opozycja twierdzi, że nowa ustawa ma charakter populistyczny a w związku z jej uchwaleniem spadną inwestycje zagraniczne w rolnictwie i ceny ziemi.

W 2016 r. obcokrajowcy zainwestowali w gruziński sektor rolniczy tylko 10 mln dolarów amerykańskich.

Poprzednie moratorium uchwalono w Gruzji w 2013 r. jednak trybunał konstytucyjny uznał je za niekonstytucyjne.