W sierpniu 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem ziemniaków. Także w skali roku większość produktów podrożała, z wyjątkiem kukurydzy, żywca wieprzowego i mleka.

Na targowiskach odnotowano podobną tendencję. W skali miesiąca ceny większości produktów były wyższe, z wyjątkiem ceny żywca wieprzowego i krów dojnych. Natomiast w skali roku spadły tylko ceny żywca wieprzowego, krów dojnych oraz prosiąt na chów.

W sierpniu br. ceny pszenicy w skupie wyniosły 75,18 zł/dt (100 kg) i były wyższe o 8,5 proc. niż przed miesiącem, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 18,1 proc. Za żyto w skupie płacono 62,65 zł/dt, tj. o 11,8 proc. więcej niż przed miesiącem, a na przestrzeni roku odnotowano wzrost o 17,9 proc. A ceny skupu jęczmienia (68,86 zł/dt) w sierpniu br. były wyższe o 10,1 proc. niż przed miesiącem i o 13,9 proc. niż przed rokiem.

Ziemniaki skupowano średnio za 39,24 zł/dt, tj. była to porównaniu z poprzednim miesiącem niższa cena o 28,6 proc., ale wyższa (o 14,8 proc. niż przed rokiem. Na targowiskach za 100 kg ziemniaków płacono 106,23 zł, tj. więcej o 5,8 proc. niż przed miesiącem i o 10,4 proc. skali roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,81 zł/kg i były wyższe o 2,8 proc., w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do sierpnia ubiegłego roku spadły o 9,1 proc. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,08 zł, tj. mniej o 0,6 proc. niż przed miesiącem i o 5 proc. niż przed rokiem.

Za prosię na chów na targowiskach płacono 187,11 zł/szt. Cena ta była wyższa o 2,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale niższa o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Ceny skupu żywca wołowego (6,52 zł/kg) wzrosły w skali miesiąca o 1,5 proc., a w skali roku o 2,4 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 4,07 zł/kg i były wyższe o 3,5 proc. w skali miesiąca i o 5 proc. porównaniu do tego samego okresu 2017 r.

Za 1 hl (100 litrów) mleka płacono w skupie 129,83 zł, tj. o 0,4 proc. więcej niż przed miesiącem, lecz o 7,1 proc. mniej niż przed rokiem.