Jak poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny, w lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem ziemniaków oraz żywca wołowego i drobiowego. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen pszenicy, jęczmienia i żywca wołowego.

Ziemniaki w skupie średnio były droższe o 11,9 proc. niż przed miesiącem i o 98,1 proc. niż przed rokiem. Na targowiskach średnia cena wzrosła w porównaniu z czerwcem o 1,9 proc., a o 102,6 proc. w porównaniu do lipca 2018 r.

W skupie za pszenicę płacono mniej o 11,4 proc. niż przed miesiącem i o 2,5 proc. mniej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy spadły o 1,3 proc. w porównaniu z czerwcem, natomiast wzrosły o 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie spadły o 18,3 proc. w skali miesiąca, natomiast w skali roku były wyższe o 3,2 proc. W transakcjach targowiskowych spadły w porównaniu z czerwcem o 1,9 proc., natomiast wzrosły w stosunku do lipca 2018 r. o 15,6 proc.

Ceny żywca wołowego w skupie wzrosły o 2,7 proc. w skali miesiąca, natomiast w skali roku spadły o 3,1 proc. Na targowiskach ceny tego żywca były niższe, zarówno w porównaniu do miesiąca poprzedniego - o 11,1 proc., jak i do lipca 2018 r. - o 7,3 proc.

Ceny żywca wieprzowego w skupie były niższe o 2,3 proc. w porównaniu z czerwcem, a o 20,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Na targowiskach średnie ceny w stosunku do czerwca się nie zmieniły, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 14,5 proc.