Według danych GUS poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,4 wobec 6,1 w sierpniu br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,1 i 5,4).

We wrześniu ceny skupu żywca wołowego (5,96 zł/kg) wzrosły w stosunku do sierpnia br. o 1,5 proc., a w skali roku o 33,1 proc. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wynosiły 5,69 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,8 proc. i o 18 proc. w ujęciu rocznym.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,49 zł/kg, tj. o 2,4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 19,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.