Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup stada, najbardziej loch o 16,1 proc., prosiąt o 12,9 proc., warchlaków o 11,6 proc. i zwierząt rzeźnych o wadze 50 kg i więcej o 9,4 proc.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2015 r. o 155,3 tys. sztuk do 806,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło do 540,9 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2015 r. liczba loch na chów spadła o 7,6 tys. sztuk, odnotowano natomiast wzrost liczby macior o 3,6 tys. sztuk.

Utrzymujący się spadek pogłowia macior, a co za tym idzie prosiąt, jest rekompensowany dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do marca 2016 r. import ten wyniósł 820,9 tys. sztuk i był wyższy niż w marcu 2015 r. o 6,8 proc. Przeciętna waga importowanej sztuki wynosiła około 30 kg.

W I kwartale cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,09 zł i była o 4,6 proc. niższa od obowiązującej w I kwartale 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,28 zł, czyli o 2,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

W marcu 2016 r. z kilogram żywca płacono 4,20 zł w skupie i 4,15 zł na targowiskach, czyli odpowiednio o 4 i 7 proc. mniej niż w marcu 2015 r.

W marcu 2016 r. opłacalność tuczu świń w relacji cen skupu żywca do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,1 i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, czyli co najmniej 10-11.