W ciągu roku na obu rynkach wzrosły ceny podstawowych produktów roślinnych i zwierzęcych. Niższe niż przed rokiem były w skupie ceny żywca wieprzowego i drobiowego, a na targowiskach ceny ziemniaków. Najbardziej podrożało mleko - aż o ponad 33 proc.

W lipcu 2017 r. cena pszenicy w skupie była niższe niż przed miesiącem o 2,5 proc. i wyniosła 69,23 zł/dt (100 kg), natomiast w porównaniu z lipcem 2016 r. wzrosła o 11,9 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 83,28 zł, tj. o 2,4 proc. więcej niż przed miesiącem i o 10,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 60,56 zł/dt, tj. o 0,6 proc. mniej w porównaniu z czerwcem br., ale więcej o 16,7 proc. w stosunku do lipca u.br. Na targowiskach żyto kosztowało 66,09 zł/dt, tj. o 2 proc. więcej niż w czerwcu; w ciągu roku podrożało o ponad 10 proc.

Jęczmień w skupie podrożał w ciągu miesiąca o 12,6 proc. do poziomu 57,87 zł/dt. Cena ta w lipcu br. w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku była wyższa o 1,5 proc.

Ceny pszenżyta w skupie wyniosły 64,49 zł/dt, tj. spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,1 proc., ale wzrosły o 13,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.

W lipcu 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 57,64 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 7,7 proc., ale w skali roku odnotowano wzrost o 11,7 proc. Na targowiskach za 1 tonę ziemniaków płacono 95,58 zł, tj. o 7,8 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 10,3 proc. mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w lipcu w skupie wyniosły 5,28 zł/kg, czyli o 5,8 proc. mniej niż w czerwcu br. i o 0,4 proc. w stosunku do takiego samego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,50 zł, tj. o 3,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 16 proc. więcej niż przed rokiem.

Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono 193,26 zł/szt. Cena ta była wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,7 proc., a w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku już o 24,7 proc.

Ceny skupu żywca wołowego (6,19 zł/kg) zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 proc., ale w skali roku wzrosły o 3,8 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 3,4 proc., tj. do 3,86 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku obniżyły się o 1,1 proc.

Za 1 hl mleka (100 litrów) płacono w skupie 134,96 zł, tj. o 1,5 proc. więcej niż przed miesiącem i o 33,3 proc. więcej niż przed rokiem.