Podaż produktów pochodzenia roślinnego była ograniczona, a skup produktów zwierzęcych był większy niż rok wcześniej - wynika z Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r.

Skup zbóż podstawowych w okresie lipiec 2015 r. - czerwiec 2016 r. wyniósł 9,4 mln ton, tj. był o 1,1 proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego. Skup pszenicy spadł o 0,9 proc., a żyta - o 6,7 proc. Skup zbóż podstawowych stanowił 38,1 proc. zbiorów (wobec 34,9 proc. w analogicznym okresie przed rokiem).

W okresie styczeń-czerwiec br. przeciętne ceny skupu zbóż, z wyjątkiem ceny pszenicy, kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Cena pszenicy była o 7 proc. niższa, a żyta - o 6 proc. wyższa. W czerwcu br., po niewielkim sezonowym wzroście cen, za pszenicę płacono o 2,7 proc. mniej niż przed rokiem, a za żyto - o 3,8 proc. więcej. W obrocie targowiskowym przeciętne ceny zbóż kształtowały się na poziomie wyższym niż w skupie.

W pierwszym półroczu br. podaż ziemniaków była niższa o ok. 10 proc., natomiast ich ceny w skupie i na targowiskach wykazywały tendencję wzrostową. W skupie przeciętne ceny ziemniaków były wyższe niż rok wcześniej o 22,9 proc., a na targowiskach - o 53,4 proc. W czerwcu br. za ziemniaki w skupie płacono o 10,4 proc. więcej niż przed rokiem, a na targowiskach o i 68,7 proc.

W okresie styczeń-czerwiec br., podaż żywca wieprzowego była o 7,6 proc. wyższa niż przed rokiem, ale ceny tego surowca były niższe kształtowały (w skupie o 0,7 proc., a na targowiskach - o 3,6 proc.). W czerwcu br., przy sezonowym spadku dostaw do skupu (o 2,7 proc.), za żywiec płacono więcej niż przed miesiącem o 8,9 proc. i więcej niż przed rokiem o 10,6 proc.

W I półroczu br., mimo poprawy relacji cen skupu trzody do cen zbóż, opłacalność tuczu trzody chlewnej nadal była poniżej poziomu przyjętego za opłacalny (tj. co najmniej 10-11). W czerwcu br. relacja cen żywca do cen żyta wzrosła do 8,2 (wobec 7,6 przed miesiącem i 7,9 przed rokiem). W I półroczu br. przeciętne ceny prosiąt do dalszego chowu w obrocie targowiskowym były niższe niż przed rokiem o 7,3 proc.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku odnotowano wysoką podaż żywca drobiowego, natomiast przeciętne ceny tego surowca były niższe niż w analogicznym okresie ub. roku o 6,1 proc. W czerwcu br. za żywiec płacono więcej niż przed miesiącem (o 0,8 proc.) i mniej niż przed rokiem (o 7,4 proc.).

W okresie styczeń-czerwiec br. nastąpił spadek cen skupu w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Średnia cena skupu bydła rzeźnego była niższa niż przed rokiem o 3,0 proc., a młodego bydła rzeźnego - o 2,4 proc. Na targowiskach przeciętne ceny żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego były zbliżone do notowanych w I półroczu ub. roku. W czerwcu br. ceny skupu żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego kształtowały się na poziomie nieco niższym niż przed rokiem.

Od początku tego roku skupiono łącznie 5513,6 mln l mleka, tj. o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Ceny skupu mleka, po głębokim spadku w 2015 r. (o 17,3 proc.), w tym roku wykazywały nadal tendencję spadkową. W okresie styczeń-czerwiec br. przeciętna cena tego surowca była o 10,4 proc. niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. W czerwcu br. ceny mleka były zbliżone do notowanych przed miesiącem i niższe niż przed rokiem (o 9,4 proc.).