W bieżącym sezonie warunki początkowo na ogół nie sprzyjały wegetacji warzyw gruntowych, szczególnie wczesnych odmian. Wysadzanie rozsad oraz siewy były opóźnione w porównaniu do roku poprzedniego, a wschody przeważnie słabsze (z uwagi na brak dostatecznej ilości wilgoci wiosną, zimną glebę oraz duże wahania temperatur). Rozwój roślin przebiegał często w niesprzyjających warunkach i był spowolniony. Na niektórych plantacjach, po okresie długotrwałego braku opadów, wystąpiły ulewne deszcze i konieczne było dokonanie przesiewów. Z kolei na przełomie czerwca i lipca wegetacja warzyw została zahamowana na skutek braku opadów oraz bardzo wysokich temperatur powietrza. W drugiej dekadzie lipca, w wyniku ustąpienia fali upałów oraz pojawienia opadów deszczu, warunki wilgotnościowe poprawiły się i sprzyjały dalszej wegetacji warzyw, szczególnie odmian późniejszych. Plonowanie warzyw gruntowych odmian wczesnych zostało jednak ocenione jako zdecydowanie słabsze od uzyskanego w 2014 r. O ostatecznych plonach późniejszych odmian zadecyduje dalszy przebieg pogody.

Na obecnym etapie łączne zbiory warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na poziomie o blisko 5 proc. niższym od ubiegłorocznego, tj. na ok. 4,4 mln ton. Największy spadek produkcji, w porównaniu do roku 2014, przewiduje się dla warzyw kapustnych oraz korzeniowych, najmniejszy natomiast dla warzyw ciepłolubnych, dla których wysokie temperatury powietrza są czynnikiem plonotwórczym.

Tegoroczną produkcję kapusty ocenia się na 1038 tys. t (o 10,3 proc. mniej), a kalafiorów na 232 tys. t (o 5,3 proc. mniej). Zbiory buraków zostały oszacowane na 338 tys. t (o 5,4 proc. mniej), natomiast marchwi jadalnej na 795 tys. t (o 3,4 proc. mniej). Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 632 tys. t (o 3,0 proc. mniej), a pomidorów i ogórków odpowiednio na 260 tys. t (o 4,5 proc. mniej) i 259 tys. t (o 2,8 proc. mniej). Zbiory pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ok. 870 tys. t.